Praha 10

Webové služby SOAP a REST v Javě

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Kurz webových služeb pokrývá rozsáhlé prostředí standardů SOAP a REST s použitím Java SE a Java EE. Kurz začíná výkladem mapování JAXB 2.x, SAX a DOM se považuje za všeobecnou znalost a nejsou zde tak důležité. SOAP služby jsou demonstrovány pomocí javového standardu JAX-WS 2.x – knihovna Metro, případně CXF (Axis2 není plnou implementací JAX-WS), včetně pokročilých technik jako je jednosměrné nebo dlouhotrvající volání (ve stylu Comet) nebo ručního sestavování nestandardních XML místo automatického generování frameworkem JAXB. Sada specifikací WS-* definuje interoperabilní quality of service a na kurzu jsou z nich probírány především WS-Security (autentizace a šifrování na úrovni zpráv) a WS-ReliableMessaging. SOAP je velice důležitý pro integraci velkých aplikací, ale protože poslední dobou je čím dál větší důraz kladen na použití RESTful webových služeb, které jsou výrazně jednodušších a nezatěžují tolik linku a server, věnujeme se jim i na kurzu. REST web services jsou primárně řešeny pomocí Spring MVC, nicméně stejné techniky jsou předváděny i pomocí JAX-RS (Jersey). Pomocí obou je velice snadné přijímat i odesílat JSON i XML a integrovat AJAX nebo třeba Androidovou aplikaci se serverovou částí napsanou v Javě. 

Cílová skupina

Cílová skupina je popsána v položce Cíl kurzu.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Klientský servis
tel: +420 542 219 935-6
e-mail: infoB@gopas.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420234064900-3
e-mail: info@gopas.cz
web: www.gopas.cz

Adresa
GOPAS, a.s.
Kodaňská 46, Praha 10 Zobrazit na mapě