ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V PLATNÉ METODICE, PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY - ÚČTOVÁNÍ O TRANSFERECH A FONDECH V SOUVISLÝCH PŘÍKLADECH

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář je zaměřen na účetní postupy příspěvkových organizacích užívané v účetní praxi příspěvkových organizací. Prostřednictvím souvislých příkladů budou účastníkům prezentovány účetní souvztažnosti obsažené v ČÚS č. 703 Transfery a ČÚS č. 704 Fondy v novelizovaném znění účinném od 1. 1. 2016. Vzájemné souvislosti budou prezentovány na názorných příkladech. Praktické příklady budou zaměřeny zejména na účtování: o přijatém příspěvku na provoz, o investičním příspěvku od zřizovatele, o přijatých finančních darech, dotacích ze státního rozpočtu a rozpočtů ÚSC, včetně záloh a finančního vypořádání, o tvorbě a použití fondů podle zvláštního právního předpisu v návaznosti na přijaté transfery, účtování o odvodech do rozpočtu zřizovatele, základním souvztažnostem pro tvorbu a použití rezervního fondu, základním souvztažnostem pro tvorbu a použití fondu investic a FRIM, základním souvztažnostem pro tvorbu a použití fondu odměn, základním souvztažnostem pro tvorbu a použití FKSP. Seminář obsahovat souvislé příklady, které budou doprovázeny teoretickým výkladem s odkazy na jednotlivá ustanovení českých účetních standardů. Seminář je určen ekonomům a účetním příspěvkových organizací odborným pracovníkům jejich zřizovatelů, jakož i další odborné veřejnosti. Vzhledem k názornosti příkladů je seminář vhodný i pro účetní, kteří s účetnictvím příspěvkových organizací začínají.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář je zaměřen na účetní postupy příspěvkových organizacích užívané v účetní praxi příspěvkových organizací. Prostřednictvím souvislých příkladů budou účastníkům prezentovány účetní souvztažnosti obsažené v ČÚS č. 703 Transfery a ČÚS č. 704 Fondy v novelizovaném znění účinném od 1. 1. 2016. Vzájemné souvislosti budou prezentovány na názorných příkladech. Praktické příklady budou zaměřeny zejména na účtování: o přijatém příspěvku na provoz, o investičním příspěvku od zřizovatele, o přijatých finančních darech, dotacích ze státního rozpočtu a rozpočtů ÚSC, včetně záloh a finančního vypořádání, o tvorbě a použití fondů podle zvláštního právního předpisu v návaznosti na přijaté transfery, účtování o odvodech do rozpočtu zřizovatele, základním souvztažnostem pro tvorbu a použití rezervního fondu, základním souvztažnostem pro tvorbu a použití fondu investic a FRIM, základním souvztažnostem pro tvorbu a použití fondu odměn, základním souvztažnostem pro tvorbu a použití FKSP. Seminář obsahovat souvislé příklady, které budou doprovázeny teoretickým výkladem s odkazy na jednotlivá ustanovení českých účetních standardů. Seminář je určen ekonomům a účetním příspěvkových organizací odborným pracovníkům jejich zřizovatelů, jakož i další odborné veřejnosti. Vzhledem k názornosti příkladů je seminář vhodný i pro účetní, kteří s účetnictvím příspěvkových organizací začínají.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě