EFEKTIVNÍ TIME MANAGEMENT A STRES MANAGEMENT - TECHNIKY ZVLÁDÁNÍ STRESU A DUŠEVNÍ HYGIENY ANEB JAK STRUKTUROVAT SVŮJ ČAS, ZDROJE A ŽIVOT, ABYCHOM SE CÍTILI LÉPE A BYLI VÝKONNĚJŠÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou uspořádání času a s principy stres managementu. Diagnostikovat jejich slabá místa v hospodaření s časem, v plánování i odkládání. Zaměřit se na prevenci v boji proti stresu a na nácvik relaxačních technik, upozornit a analyzovat ty komunikačně vypjaté situace, které účastníky uvádějí do stavu psychické zátěže.
Obsah semináře:
Základy Time managementu:
Diagnostika individuálního vztahu k času. Princip důležitého a naléhavého. Určování priorit dle různých hledisek. Paretův princip a jeho užití v praktickém životě. Analýza efektivního využití času. Biorytmy a energetický cyklus jako nástroj optimálního plánování dne, křivky výkonu. Grafy využití času, metody krátkodobého a dlouhodobého plánování. Týdenní a denní plánování. Zloději času – interní a externí rušiče. Nebezpečí odkládání – analýza.
Stres management, krizová komunikace: Komunikace jako stresogenní činitel. Asertivní komunikační techniky. Komunikace ve vypjatých situacích, umění odmítat, žádat o laskavost atd. Antimanipulační techniky jako nástroj v boji se stresem. Interpersonální konflikty jako psychická zátěž a cesty z nich. Základní dovednosti delegování a jejich nácvik. Individuální obranné mechanismy. Vliv skupinové atmosféry na pracovní výkon, týmová kooperace. Základní mechanismy vzniku stresu. Zdroje vnitřního a vnějšího stresu a jejich odbourávání. Autodiagnostika aktuální stresové hladiny. Relaxační a autoregulační techniky. Využití stresu k osobnímu růstu.
Poznámka – seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím zpětných vazeb, psychologických testů, cvičení, modelových situací a diskusí. Každý účastník odejde s doporučením, které oblasti v oblasti hospodaření s časem jsou pro něj lépe využitelné a které stresové faktory ho v současnosti nejvíce ohrožují.
Každý účastník obdrží osobnostní psychologický profil od psychodiagnostičky – lektorky.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou uspořádání času a s principy stres managementu. Diagnostikovat jejich slabá místa v hospodaření s časem, v plánování i odkládání. Zaměřit se na prevenci v boji proti stresu a na nácvik relaxačních technik, upozornit a analyzovat ty komunikačně vypjaté situace, které účastníky uvádějí do stavu psychické zátěže.
Obsah semináře:
Základy Time managementu:
Diagnostika individuálního vztahu k času. Princip důležitého a naléhavého. Určování priorit dle různých hledisek. Paretův princip a jeho užití v praktickém životě. Analýza efektivního využití času. Biorytmy a energetický cyklus jako nástroj optimálního plánování dne, křivky výkonu. Grafy využití času, metody krátkodobého a dlouhodobého plánování. Týdenní a denní plánování. Zloději času – interní a externí rušiče. Nebezpečí odkládání – analýza.
Stres management, krizová komunikace: Komunikace jako stresogenní činitel. Asertivní komunikační techniky. Komunikace ve vypjatých situacích, umění odmítat, žádat o laskavost atd. Antimanipulační techniky jako nástroj v boji se stresem. Interpersonální konflikty jako psychická zátěž a cesty z nich. Základní dovednosti delegování a jejich nácvik. Individuální obranné mechanismy. Vliv skupinové atmosféry na pracovní výkon, týmová kooperace. Základní mechanismy vzniku stresu. Zdroje vnitřního a vnějšího stresu a jejich odbourávání. Autodiagnostika aktuální stresové hladiny. Relaxační a autoregulační techniky. Využití stresu k osobnímu růstu.
Poznámka – seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím zpětných vazeb, psychologických testů, cvičení, modelových situací a diskusí. Každý účastník odejde s doporučením, které oblasti v oblasti hospodaření s časem jsou pro něj lépe využitelné a které stresové faktory ho v současnosti nejvíce ohrožují.
Každý účastník obdrží osobnostní psychologický profil od psychodiagnostičky – lektorky.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě