POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACENA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE, NOVĚ: ZÁKON O REGISTRU SMLUV OD 1. 7. 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Princip publicity veřejné správy, platná legislativa v oblasti povinného zveřejňování informací. Zákon č. 106/1999 Sb. ve znění novely č. 222/2015 Sb. Rozsah a forma povinně zveřejňovaných informací obcemi způsobem umožňujícím dálkový přístup – § 4b a § 5/1–6 z. 106/1999 Sb. Povinně vs. dobrovolně zveřejněné informace - § 5/7 z. 106/1999 Sb. Elektronická úřední deska obce. Informace povinně zveřejňované na elektronické úřední desce dle správního řádu, zákona o obcích a dalších právních předpisů. Rozdělení dokumentů na úřední desce. Zákon o registru smluv účinný od 1. 7. 2016 – povinně zveřejňované dokumenty, výjimky z povinnosti zveřejnění, sankce. Registr oznámení veřejných funkcionářů – obsah, lhůty, přístup do registru, sankce. Ochrana osobních údajů při zveřejňování povinných informací na webových stránkách obce. Správné webové stránky obce. Struktura obecních stránek. Přehlednost a dostupnost informací. Vzhled a přizpůsobení zrakově postiženým. Správa obsahu a redakční systém. Média a sociální sítě. Komunikace s občany prostřednictvím webových stránek. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Princip publicity veřejné správy, platná legislativa v oblasti povinného zveřejňování informací. Zákon č. 106/1999 Sb. ve znění novely č. 222/2015 Sb. Rozsah a forma povinně zveřejňovaných informací obcemi způsobem umožňujícím dálkový přístup – § 4b a § 5/1–6 z. 106/1999 Sb. Povinně vs. dobrovolně zveřejněné informace - § 5/7 z. 106/1999 Sb. Elektronická úřední deska obce. Informace povinně zveřejňované na elektronické úřední desce dle správního řádu, zákona o obcích a dalších právních předpisů. Rozdělení dokumentů na úřední desce. Zákon o registru smluv účinný od 1. 7. 2016 – povinně zveřejňované dokumenty, výjimky z povinnosti zveřejnění, sankce. Registr oznámení veřejných funkcionářů – obsah, lhůty, přístup do registru, sankce. Ochrana osobních údajů při zveřejňování povinných informací na webových stránkách obce. Správné webové stránky obce. Struktura obecních stránek. Přehlednost a dostupnost informací. Vzhled a přizpůsobení zrakově postiženým. Správa obsahu a redakční systém. Média a sociální sítě. Komunikace s občany prostřednictvím webových stránek. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě