MANAŽERSKÉ POHOVORY A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

K základním schopnostem manažera patří kromě jiného umění efektivně vést rozhovory s lidmi, které řídí. K tomu slouží hodnotící pohovory, vytýkací a motivační. Každá z těchto situací klade na manažera jiné nároky. Mají však jedno společné – jsou důležitým prostředkem výběru lidí, jejich řízení a motivace.
Pro dlouhodobou spolupráci je neodmyslitelný propracovaný systém hodnocení a motivace zaměstnanců. Nejenže dosáhnete lepších výsledků, ale také spokojených a produktivnějších zaměstnanců.
Cíle:

 • Umět vhodně reagovat na různé typy chování svých podřízených pomocí rozhovorů.
 • Posílit vztah se svými podřízenými.
 • Osvojit si techniky a nástroje hodnocení.
 • Naučit se pracovat se zpětnou vazbou ze strany zaměstnanců.
 • Připravit se na vedení základních typů manažerských rozhovorů.
 • Umět uplatnit strategie pozitivního řízení.
 • Určit specifické zvláštnosti několika typů rozhovorů.
 • Kvalitně se připravit na různé typy rozhovorů.
 • Zvládnout emocionální reakce a různé typy chování svých podřízených.

Obsah semináře:

 • Hodnotící pohovor jako nástroj vedení.
 • Význam hodnotících rozhovorů, a jejich zvláštnosti.
 • Příprava a správné vedení hodnotícího pohovoru.
 • Motivační účinek.
 • Intervaly mezi hodnotícími pohovory.
 • Předpoklady úspěchu při vedení rozhovorů s podřízenými.
 • Hodnotící rozhovory.
 • Struktura hodnotícího rozhovoru.
 • Zásady pro organizaci a vedení hodnotících rozhovorů.
 • Motivační rozhovory.
 • Vytýkací rozhovory.
 • Chvála a kritika.
 • Deset obtížných typů pro vytýkací rozhovory.
 • Stěžejní předpoklady úspěchu při vedení hodnotících rozhovorů.
 • Příkladová studie a praktické cvičení.

Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

K základním schopnostem manažera patří kromě jiného umění efektivně vést rozhovory s lidmi, které řídí. K tomu slouží hodnotící pohovory, vytýkací a motivační. Každá z těchto situací klade na manažera jiné nároky. Mají však jedno společné – jsou důležitým prostředkem výběru lidí, jejich řízení a motivace.
Pro dlouhodobou spolupráci je neodmyslitelný propracovaný systém hodnocení a motivace zaměstnanců. Nejenže dosáhnete lepších výsledků, ale také spokojených a produktivnějších zaměstnanců.
Cíle:

 • Umět vhodně reagovat na různé typy chování svých podřízených pomocí rozhovorů.
 • Posílit vztah se svými podřízenými.
 • Osvojit si techniky a nástroje hodnocení.
 • Naučit se pracovat se zpětnou vazbou ze strany zaměstnanců.
 • Připravit se na vedení základních typů manažerských rozhovorů.
 • Umět uplatnit strategie pozitivního řízení.
 • Určit specifické zvláštnosti několika typů rozhovorů.
 • Kvalitně se připravit na různé typy rozhovorů.
 • Zvládnout emocionální reakce a různé typy chování svých podřízených.

Obsah semináře:

 • Hodnotící pohovor jako nástroj vedení.
 • Význam hodnotících rozhovorů, a jejich zvláštnosti.
 • Příprava a správné vedení hodnotícího pohovoru.
 • Motivační účinek.
 • Intervaly mezi hodnotícími pohovory.
 • Předpoklady úspěchu při vedení rozhovorů s podřízenými.
 • Hodnotící rozhovory.
 • Struktura hodnotícího rozhovoru.
 • Zásady pro organizaci a vedení hodnotících rozhovorů.
 • Motivační rozhovory.
 • Vytýkací rozhovory.
 • Chvála a kritika.
 • Deset obtížných typů pro vytýkací rozhovory.
 • Stěžejní předpoklady úspěchu při vedení hodnotících rozhovorů.
 • Příkladová studie a praktické cvičení.

Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě