ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY V PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH ROKU 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Právní předpisy s účinností od 1. 1. 2016, metodické pokyny a stanoviska GFŘ. Druhy dokladů (faktury, prodejky, paragony, zálohové faktury atd.), pojem faktura nemá žádný předepsaný obsah ani formu. Náležitosti účetních dokladů, vybraná ustanovení zákona o účetnictví, čísla dokladů. Oběh účetních dokladů – příklad pro přijaté a vydané faktury – i pro veřejnou správu (dle zákona o finanční kontrole). Náležitosti daňových dokladů – daň z příjmů, DPH, číslo dokladu, variabilní symbol, povinné údaje pro Kontrolní hlášení. Úprava faktur pro plátce DPH – aplikace zákona o DPH – datum a místo zdanitelného plnění, uplatňování skont, slev a bonusů, fakturace v tuzemsku, v rámci EU (daňový doklad při pořízení a dodání zboží v rámci EU, při poskytnutí služeb) a mimo EU (náležitosti dokladů ve vztahu k zahraničí – dovoz a vývoz zboží), zjednodušený daňový doklad, splátkový a platební kalendář, opravný daňový doklad, přenesená daňová povinnost (reverse charge) u dodávek stavebních a montážních prací, telefonů, notebooků. Záznamní povinnost. Kontroly údajů uvedených na dokladech – ručení (nespolehlivý plátce, veřejné číslo účtu). Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proforma faktury, faktury za hotové, přefakturace, smluvní pokuty, problematika účetní, daně z příjmů a DPH. Nový občanský zákoník – fakturace na základě objednávek, zakázek, typy smluv, faktura – obchodní listina, splatnost faktur, úroky z prodlení, zánik práva vymáhání, reklamace, uznání dluhu, zápůjčka, výpůjčka, výprosa, úvěr, vznik, změna a zánik závazků, záloha, závdavek. Nedobytné pohledávky, účetní opravné položky – specifické povinnosti pro veřejnou správu, daňové opravné položky – pro všechny typy věřitelů stejné podmínky, změny od 1. 1. 2016, vyřazení pohledávek, daňové dopady. Elektronizace faktur, elektronické podpisy, doručování (datové schránky), počítačová čitelnost elektronických faktur – formáty XML pro výměnu elektronických dat, nakládání s elektronickými originály, důkazy v případě sporů nebo při kontrole finančního úřadu, připravovaná legislativa – připomínkové řízení. Faktury v cizí měně, cizí jazyk, kurzové rozdíly. Archivace dokladů. Praktické příklady – faktury od vystavení, přes zaplacení až k archivaci. Specifické případy. Nejčastější chyby v účetních a daňových dokladech, opravy nedostatků – pro kontroly (vnitřní kontrolní systém, správci daně, dotace …). Diskuse, dotazy.
Seminář je určen pro všechny – fyzické osoby podnikatele, obchodní společnosti, neziskové organizace a vybrané účetní jednotky.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Právní předpisy s účinností od 1. 1. 2016, metodické pokyny a stanoviska GFŘ. Druhy dokladů (faktury, prodejky, paragony, zálohové faktury atd.), pojem faktura nemá žádný předepsaný obsah ani formu. Náležitosti účetních dokladů, vybraná ustanovení zákona o účetnictví, čísla dokladů. Oběh účetních dokladů – příklad pro přijaté a vydané faktury – i pro veřejnou správu (dle zákona o finanční kontrole). Náležitosti daňových dokladů – daň z příjmů, DPH, číslo dokladu, variabilní symbol, povinné údaje pro Kontrolní hlášení. Úprava faktur pro plátce DPH – aplikace zákona o DPH – datum a místo zdanitelného plnění, uplatňování skont, slev a bonusů, fakturace v tuzemsku, v rámci EU (daňový doklad při pořízení a dodání zboží v rámci EU, při poskytnutí služeb) a mimo EU (náležitosti dokladů ve vztahu k zahraničí – dovoz a vývoz zboží), zjednodušený daňový doklad, splátkový a platební kalendář, opravný daňový doklad, přenesená daňová povinnost (reverse charge) u dodávek stavebních a montážních prací, telefonů, notebooků. Záznamní povinnost. Kontroly údajů uvedených na dokladech – ručení (nespolehlivý plátce, veřejné číslo účtu). Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proforma faktury, faktury za hotové, přefakturace, smluvní pokuty, problematika účetní, daně z příjmů a DPH. Nový občanský zákoník – fakturace na základě objednávek, zakázek, typy smluv, faktura – obchodní listina, splatnost faktur, úroky z prodlení, zánik práva vymáhání, reklamace, uznání dluhu, zápůjčka, výpůjčka, výprosa, úvěr, vznik, změna a zánik závazků, záloha, závdavek. Nedobytné pohledávky, účetní opravné položky – specifické povinnosti pro veřejnou správu, daňové opravné položky – pro všechny typy věřitelů stejné podmínky, změny od 1. 1. 2016, vyřazení pohledávek, daňové dopady. Elektronizace faktur, elektronické podpisy, doručování (datové schránky), počítačová čitelnost elektronických faktur – formáty XML pro výměnu elektronických dat, nakládání s elektronickými originály, důkazy v případě sporů nebo při kontrole finančního úřadu, připravovaná legislativa – připomínkové řízení. Faktury v cizí měně, cizí jazyk, kurzové rozdíly. Archivace dokladů. Praktické příklady – faktury od vystavení, přes zaplacení až k archivaci. Specifické případy. Nejčastější chyby v účetních a daňových dokladech, opravy nedostatků – pro kontroly (vnitřní kontrolní systém, správci daně, dotace …). Diskuse, dotazy.
Seminář je určen pro všechny – fyzické osoby podnikatele, obchodní společnosti, neziskové organizace a vybrané účetní jednotky.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě