DOVOLENÁ, PŘEKÁŽKY V PRÁCI A PRACOVNÍ DOBA V ROCE 2016. VYBRANÉ PROBLÉMY Z VEDENÍ PERSONÁLNÍ AGENDY A ODMĚŇOVÁNÍ. AKTUÁLNÍ JUDIKATURA

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Právní úprava dovolené a překážek v práci činí v praxi pořád obtíže. Seminář bude zaměřen na komplexní výklad a nejčastější problémy z praxe. Budou poskytnuty také informace a zodpovězeny dotazy z dalších aktuálních témat vedení personální agendy a odměňování, včetně změn v této oblasti a judikatury.


Tématická náplň:


Změny právní úpravy, zejména se zaměřením na dovolenou a překážky v práci. První informace o připravované novele ZP.

Dovolená – druhy dovolené, výměra dovolené, dovolená za kalendářní rok, poměrná část dovolené, dodatková dovolená, dovolená za odpracované dny, doba posuzovaná jako výkon práce pro účely dovolené (co ano, co ne), krácení dovolené, dovolená při nerovnoměrně rozvržené pracovní době, pravidla pro čerpání dovolené, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, určení doby čerpání dovolené, stanovení termínu dovolené, čerpání dovolené po mateřské dovolené (různé přístupy). Náhrada mzdy (platu) za dovolenou. Kdy lze dovolenou proplatit. Nevyčerpaná dovolená – převody dovolené, kdy přechází právo určení i na zaměstnance. Může dovolená propadnout? Možné postihy ze strany kontrolního orgánu.

Překážky v práci – na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele, pracovní volno a náhrada s ním spojená, podmínky pro poskytnutí. Mateřská dovolená, rodičovská dovolená – právo zaměstnance, délka, povinnosti zaměstnavatele, výkon práce při mateřské nebo rodičovské dovolené a při pobírání rodičovského příspěvku, návrat do práce po skončení mateřské a rodičovské dovolené.

Vybrané problémy z praxe pracovní doba (délka, rozvržení, rozdíly mezi jednotlivými pracovními režimy, evidence; práce přesčas, atd.), vazba na odměňování (jednotlivé příplatky), dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich využití, problémové otázky odměňování ve mzdové i platové sféře, atd.

Vybraná soudní judikatura (povaha lékařského posudku, posouzení intenzity porušení pracovní kázně, atd.) a stanoviska AKV (home office, rozsah práce u dohod, máísto výkonu práce a pravidelné pracoviště, atd.).

Aktuální otázky z praxe. Diskuze.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Právní úprava dovolené a překážek v práci činí v praxi pořád obtíže. Seminář bude zaměřen na komplexní výklad a nejčastější problémy z praxe. Budou poskytnuty také informace a zodpovězeny dotazy z dalších aktuálních témat vedení personální agendy a odměňování, včetně změn v této oblasti a judikatury.


Tématická náplň:


Změny právní úpravy, zejména se zaměřením na dovolenou a překážky v práci. První informace o připravované novele ZP.

Dovolená – druhy dovolené, výměra dovolené, dovolená za kalendářní rok, poměrná část dovolené, dodatková dovolená, dovolená za odpracované dny, doba posuzovaná jako výkon práce pro účely dovolené (co ano, co ne), krácení dovolené, dovolená při nerovnoměrně rozvržené pracovní době, pravidla pro čerpání dovolené, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, určení doby čerpání dovolené, stanovení termínu dovolené, čerpání dovolené po mateřské dovolené (různé přístupy). Náhrada mzdy (platu) za dovolenou. Kdy lze dovolenou proplatit. Nevyčerpaná dovolená – převody dovolené, kdy přechází právo určení i na zaměstnance. Může dovolená propadnout? Možné postihy ze strany kontrolního orgánu.

Překážky v práci – na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele, pracovní volno a náhrada s ním spojená, podmínky pro poskytnutí. Mateřská dovolená, rodičovská dovolená – právo zaměstnance, délka, povinnosti zaměstnavatele, výkon práce při mateřské nebo rodičovské dovolené a při pobírání rodičovského příspěvku, návrat do práce po skončení mateřské a rodičovské dovolené.

Vybrané problémy z praxe pracovní doba (délka, rozvržení, rozdíly mezi jednotlivými pracovními režimy, evidence; práce přesčas, atd.), vazba na odměňování (jednotlivé příplatky), dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich využití, problémové otázky odměňování ve mzdové i platové sféře, atd.

Vybraná soudní judikatura (povaha lékařského posudku, posouzení intenzity porušení pracovní kázně, atd.) a stanoviska AKV (home office, rozsah práce u dohod, máísto výkonu práce a pravidelné pracoviště, atd.).

Aktuální otázky z praxe. Diskuze.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě