INTRASTAT CZ VE FIREMNÍ PRAXI (souvislosti s účetnictvím, souvztažnost k DPH)

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Statistika Intrastat CZ a její vztahy k DPH. Aktualní právní předpisy EU a ČR k Intrastatu pro rok 2016. Příručka pro Intrastat CZ. Osoby povinné vykazovat statistiku Intrastat CZ. Způsob vykazování statistiky Intrastat CZ, hlášení, lhůty pro podání hlášení. Časová souvztažnost vykazování Intrastatu CZ, přepravy zboží, fakturace a DPH. Předmět statistiky Intrastat – zboží. Výjimky z vykazování zboží ve statistice Intrastat CZ (zákaz vykazování). Důkazy o přemístění zboží přes státní hranice ČR. Podklady pro vedení statistiky Intrastat CZ, zdroje informací. Zpracovávání statistiky Intrastat CZ přes centrální elektronické systémy ekonomických informací firmy. Problematika jednotlivých vykazovaných údajů ve statistice Intrastat CZ. Zařazování zboží do Kombinované nomenklatury EU – metodika. Celní sazebník EU a TARIC. Vykazování původu zboží v Intrastatu CZ. Vykazování fakturované hodnoty vykazovaného zboží. Kódy transakce – druhy obchodních operací vykazovaných v Intrastatu CZ. Dodací podmínky INCOTERMS 2010 a fakturovaná hodnota a přímé obchodní náklady v souvztažnosti k dodacím podmínkám. Dobropisy, vrubopisy. Trojstranné obchody a Intrastat CZ. Opravy chybných údajů v hlášení Intrastatu CZ. Odpovědnost za správnost a úplnost hlášení Intrastat CZ – porušení povinnosti, správní delikt a sankce. Zboží dvojího užití (licencované zboží) a jeho souvztažnost k intrakomunitárnímu obchodu EU. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Statistika Intrastat CZ a její vztahy k DPH. Aktualní právní předpisy EU a ČR k Intrastatu pro rok 2016. Příručka pro Intrastat CZ. Osoby povinné vykazovat statistiku Intrastat CZ. Způsob vykazování statistiky Intrastat CZ, hlášení, lhůty pro podání hlášení. Časová souvztažnost vykazování Intrastatu CZ, přepravy zboží, fakturace a DPH. Předmět statistiky Intrastat – zboží. Výjimky z vykazování zboží ve statistice Intrastat CZ (zákaz vykazování). Důkazy o přemístění zboží přes státní hranice ČR. Podklady pro vedení statistiky Intrastat CZ, zdroje informací. Zpracovávání statistiky Intrastat CZ přes centrální elektronické systémy ekonomických informací firmy. Problematika jednotlivých vykazovaných údajů ve statistice Intrastat CZ. Zařazování zboží do Kombinované nomenklatury EU – metodika. Celní sazebník EU a TARIC. Vykazování původu zboží v Intrastatu CZ. Vykazování fakturované hodnoty vykazovaného zboží. Kódy transakce – druhy obchodních operací vykazovaných v Intrastatu CZ. Dodací podmínky INCOTERMS 2010 a fakturovaná hodnota a přímé obchodní náklady v souvztažnosti k dodacím podmínkám. Dobropisy, vrubopisy. Trojstranné obchody a Intrastat CZ. Opravy chybných údajů v hlášení Intrastatu CZ. Odpovědnost za správnost a úplnost hlášení Intrastat CZ – porušení povinnosti, správní delikt a sankce. Zboží dvojího užití (licencované zboží) a jeho souvztažnost k intrakomunitárnímu obchodu EU. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě