ZÁKONÍK PRÁCE KOMPLEXNĚ Z POHLEDU TEORIE I PRAXE- pro začátečníky- celodenní školení

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat. Po absolvování celodenního školení získá účastník znalosti související se vznikem, změnou i zánikem pracovního poměru, stejně jako dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tak, aby se v praxi vyvaroval často vyskytujícím se chybám.
Seminář je určen pro účastníky na pozici zaměstnance i zaměstnavatele.
Obsah semináře:

1. Čemu se z pohledu pracovního práva vyvarovat při výběru zaměstnanců a jak tyto zaměstnance vybrat?
2. Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi. Zaměstnavatelé i zaměstnanci se často nevědomky vzdávají svých práv přímo v pracovní smlouvě. Během školení rozebereme pracovní smlouvu, ukážeme si nejčastější chyby v pracovních smlouvách a to, jak se jim vyvarovat.
3. Zkušební doba komplexně – k čemu slouží a jak ji správně sjednat?
4. Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou – výhody a nevýhody pro zaměstnance a zaměstnavatele. Nejčastější chyby v praxi a jak jim předejít.
5. Změny pracovního poměru – je možná změna zaměstnance a zaměstnavatele? Kdy je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci? Pracovní cesta a s ní spojené nejasnosti – překrývání s pracovní dobou, její odmítnutí a s tím spojené následky.
6. Skončení pracovního poměru z pohledu teorie i praxe, zajímavá soudní rozhodnutí. Upozornění na nejčastější chyby zaměstnanců i zaměstnavatelů, které vedou k mnohaletým soudním sporům a rady, jak jim předcházet. Kterým zaměstnancům náleží odstupné a kdy je zaměstnanec povinen jej vrátit?
7. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z pohledu zákoníku práce.
8. Pracovní doba a doba odpočinku - typy rozvržení, pružná pracovní doba, konto pracovní doby, přestávky v práci, doba odpočinku atd. Mimo jiné budou vysvětleny rozdíly mezi zkrácenou a kratší pracovní dobou, povinnost zaměstnavatele umožnit práci na „zkrácený úvazek“ některým zaměstnancům, nejasnosti v praxi u konta pracovní doby, komu a v jaké délce náleží přestávky v práci, vysvětlení, které přestávky se započítávají a které se nezapočítávají do pracovní doby. Dále se zaměříme na základní přehled dob odpočinku, práci přesčas a v noci či na pracovní pohotovost a odměnu s tím spojenou. Upozorníme na nejčastější sankce od inspekce práce v souvislosti s pracovní dobou a možnosti obrany proti těmto sankcím.
9. Základní přehled odměňování za práci. Komu náleží mzda a komu plat? Rozdíly mezi sjednáním a určením mzdy. Výhody a nevýhody sjednání mzdy v pracovní smlouvě. Možné způsoby odměňování, rozdíl mezi minimální a zaručenou mzdou.
10. Překážky v práci - Kdy má zaměstnanec nárok na pracovní volno a co mu za to náleží? Kdy jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a jaké jsou v tomto případě nároky zaměstnanců? Přehled nejčastějších překážek v práci a nároky z nich plynoucí.
11. Dovolená z pohledu teorie a praxe. Jednotlivé typy dovolené, čerpání dovolené a čemu se v praxi vyvarovat.
12. Náhrada škody – Zaměstnanec způsobí škodu – jak má zaměstnavatel postupovat? Jaké jsou jeho nároky a možné způsoby náhrady škody? Dohoda o srážkách ze mzdy a její změny. Rozebrána bude tzv. dohoda o hmotné odpovědnosti a dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů z pohledu teorie i s praktickými příklady. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci.
13. Další instituty pracovního práva – Doručování, vnitřní předpis, osobní spis, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek, základní práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele atd.
Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem semináře je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat. Po absolvování celodenního školení získá účastník znalosti související se vznikem, změnou i zánikem pracovního poměru, stejně jako dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tak, aby se v praxi vyvaroval často vyskytujícím se chybám.
Seminář je určen pro účastníky na pozici zaměstnance i zaměstnavatele.
Obsah semináře:

1. Čemu se z pohledu pracovního práva vyvarovat při výběru zaměstnanců a jak tyto zaměstnance vybrat?
2. Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi. Zaměstnavatelé i zaměstnanci se často nevědomky vzdávají svých práv přímo v pracovní smlouvě. Během školení rozebereme pracovní smlouvu, ukážeme si nejčastější chyby v pracovních smlouvách a to, jak se jim vyvarovat.
3. Zkušební doba komplexně – k čemu slouží a jak ji správně sjednat?
4. Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou – výhody a nevýhody pro zaměstnance a zaměstnavatele. Nejčastější chyby v praxi a jak jim předejít.
5. Změny pracovního poměru – je možná změna zaměstnance a zaměstnavatele? Kdy je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci? Pracovní cesta a s ní spojené nejasnosti – překrývání s pracovní dobou, její odmítnutí a s tím spojené následky.
6. Skončení pracovního poměru z pohledu teorie i praxe, zajímavá soudní rozhodnutí. Upozornění na nejčastější chyby zaměstnanců i zaměstnavatelů, které vedou k mnohaletým soudním sporům a rady, jak jim předcházet. Kterým zaměstnancům náleží odstupné a kdy je zaměstnanec povinen jej vrátit?
7. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z pohledu zákoníku práce.
8. Pracovní doba a doba odpočinku - typy rozvržení, pružná pracovní doba, konto pracovní doby, přestávky v práci, doba odpočinku atd. Mimo jiné budou vysvětleny rozdíly mezi zkrácenou a kratší pracovní dobou, povinnost zaměstnavatele umožnit práci na „zkrácený úvazek“ některým zaměstnancům, nejasnosti v praxi u konta pracovní doby, komu a v jaké délce náleží přestávky v práci, vysvětlení, které přestávky se započítávají a které se nezapočítávají do pracovní doby. Dále se zaměříme na základní přehled dob odpočinku, práci přesčas a v noci či na pracovní pohotovost a odměnu s tím spojenou. Upozorníme na nejčastější sankce od inspekce práce v souvislosti s pracovní dobou a možnosti obrany proti těmto sankcím.
9. Základní přehled odměňování za práci. Komu náleží mzda a komu plat? Rozdíly mezi sjednáním a určením mzdy. Výhody a nevýhody sjednání mzdy v pracovní smlouvě. Možné způsoby odměňování, rozdíl mezi minimální a zaručenou mzdou.
10. Překážky v práci - Kdy má zaměstnanec nárok na pracovní volno a co mu za to náleží? Kdy jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a jaké jsou v tomto případě nároky zaměstnanců? Přehled nejčastějších překážek v práci a nároky z nich plynoucí.
11. Dovolená z pohledu teorie a praxe. Jednotlivé typy dovolené, čerpání dovolené a čemu se v praxi vyvarovat.
12. Náhrada škody – Zaměstnanec způsobí škodu – jak má zaměstnavatel postupovat? Jaké jsou jeho nároky a možné způsoby náhrady škody? Dohoda o srážkách ze mzdy a její změny. Rozebrána bude tzv. dohoda o hmotné odpovědnosti a dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů z pohledu teorie i s praktickými příklady. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci.
13. Další instituty pracovního práva – Doručování, vnitřní předpis, osobní spis, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek, základní práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele atd.
Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě