FAKTURACE OD A DO Z - ANEB VYSTAVOVÁNÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ V ÚČETNÍM PROGRAMU

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cíl kurzu:
Po absolvování kurzu fakturace budete umět vystavovat faktury v účetním programu. Budete seznámeni s náležitostmi zjednodušeného daňového dokladu, dobropisu, zálohové faktury a zúčtovací faktury. Budete obeznámeni se související problematikou DPH. Naučíme se, jak vystavit dobropis, zálohu, daňový doklad k záloze a konečné vyúčtování. Budete vědět, jak opravit chyby ve fakturaci, jak dlouho musíme archivovat účetní doklady. Pozornost bude také věnována řízení pohledávek, upomínkám a postupu při výskytu pohledávek po splatnosti.
Kurz je určen všem živnostníkům, kteří vedou daňovou evidenci, jsou plátci DPH a vystavují faktury. Dále je vhodný pro ekonomické pracovníky, kteří vystavují daňové doklady, vedoucí pracovníky, kteří mají na starosti kontrolu vydaných faktur, sekretářky a všechny ostatní, které tato problematika zajímá.
Vystavování faktur si mohou účastníci kurzu vyzkoušet v programu účto od firmy Tichý & spol. pro daňovou evidenci nebo v programu Winvabank od firmy SIT & KHASO v.o.s., tj. v programu pro účetnictví. Obsah kurzu bude přizpůsoben potřebám účastníků.
Předchozí znalosti: U účastníků kurzu není vyžadována předchozí znalost účetnictví a daňových zákonů.
Obsah kurzu: Vedení mzdové agendy v programu účto od firmy Tichý & spol. Vedení mzdové agendy v programu Winvabank do firmy SIT & KHASO v.o.s. (výběr programu bude přizpůsoben potřebám účastníků kurzu). Účetní doklady a jejich náležitosti (zjednodušený daňový doklad, proforma faktura, daňový doklad k zálohám, dobropis..). Důležitá ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty. Sazby DPH, příklady. Účtování na účty hl. knihy a analytické účty v účetnictví. Režim přenesení daňové povinnosti. Záznam vydaných faktur v účetním programu. Fakturace v cizí měně odběrateli se sídlem v tuzemsku. Fakturace v rámci EU a třetím zemím a související problematika DPH. Opravy účetních dokladů. Úschova účetních dokladů. Upozornění na časté chyby. Řízení pohledávek, upomínky. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cíl kurzu:
Po absolvování kurzu fakturace budete umět vystavovat faktury v účetním programu. Budete seznámeni s náležitostmi zjednodušeného daňového dokladu, dobropisu, zálohové faktury a zúčtovací faktury. Budete obeznámeni se související problematikou DPH. Naučíme se, jak vystavit dobropis, zálohu, daňový doklad k záloze a konečné vyúčtování. Budete vědět, jak opravit chyby ve fakturaci, jak dlouho musíme archivovat účetní doklady. Pozornost bude také věnována řízení pohledávek, upomínkám a postupu při výskytu pohledávek po splatnosti.
Kurz je určen všem živnostníkům, kteří vedou daňovou evidenci, jsou plátci DPH a vystavují faktury. Dále je vhodný pro ekonomické pracovníky, kteří vystavují daňové doklady, vedoucí pracovníky, kteří mají na starosti kontrolu vydaných faktur, sekretářky a všechny ostatní, které tato problematika zajímá.
Vystavování faktur si mohou účastníci kurzu vyzkoušet v programu účto od firmy Tichý & spol. pro daňovou evidenci nebo v programu Winvabank od firmy SIT & KHASO v.o.s., tj. v programu pro účetnictví. Obsah kurzu bude přizpůsoben potřebám účastníků.
Předchozí znalosti: U účastníků kurzu není vyžadována předchozí znalost účetnictví a daňových zákonů.
Obsah kurzu: Vedení mzdové agendy v programu účto od firmy Tichý & spol. Vedení mzdové agendy v programu Winvabank do firmy SIT & KHASO v.o.s. (výběr programu bude přizpůsoben potřebám účastníků kurzu). Účetní doklady a jejich náležitosti (zjednodušený daňový doklad, proforma faktura, daňový doklad k zálohám, dobropis..). Důležitá ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty. Sazby DPH, příklady. Účtování na účty hl. knihy a analytické účty v účetnictví. Režim přenesení daňové povinnosti. Záznam vydaných faktur v účetním programu. Fakturace v cizí měně odběrateli se sídlem v tuzemsku. Fakturace v rámci EU a třetím zemím a související problematika DPH. Opravy účetních dokladů. Úschova účetních dokladů. Upozornění na časté chyby. Řízení pohledávek, upomínky. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě