FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), zejména s ohledem na novelu provedenou zákonem č. 24/2015 Sb.ÚZEMNÍ ROZPOČTY - AKTUÁLNĚ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář je určen územním samosprávným celkům (obcím a krajům), jimi zřízeným příspěvkovým organizacím, dobrovolným svazkům obcí, jimi zřízeným příspěvkovým organizacím a Regionálním radám regionů soudržnosti.
Program semináře: Rozpočtový výhled, rozpočet, rozpočtový proces a peněžní fondy. Novela provedená zákonem č. 24/2015 Sb. Poskytování dotací a návrtných finančních výpomocí. Příjmy a výdaje do rozpočtu obce nebo kraje. Vypracování rozpočtu, rozpočtové provizorium, změny rozpočtu. Závěrečný účet. Organizace územních samosprávných celků. Porušení rozpočtové kázně. Správní delikty. Organizační složka zřízená územním samosprávným celkem a její hospodaření. Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí a její finanční hospodaření. Hospodaření dobrovolného svazku obcí. Aktuality k datu konání semináře. Diskuse, dotazy.
 

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář je určen územním samosprávným celkům (obcím a krajům), jimi zřízeným příspěvkovým organizacím, dobrovolným svazkům obcí, jimi zřízeným příspěvkovým organizacím a Regionálním radám regionů soudržnosti.
Program semináře: Rozpočtový výhled, rozpočet, rozpočtový proces a peněžní fondy. Novela provedená zákonem č. 24/2015 Sb. Poskytování dotací a návrtných finančních výpomocí. Příjmy a výdaje do rozpočtu obce nebo kraje. Vypracování rozpočtu, rozpočtové provizorium, změny rozpočtu. Závěrečný účet. Organizace územních samosprávných celků. Porušení rozpočtové kázně. Správní delikty. Organizační složka zřízená územním samosprávným celkem a její hospodaření. Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí a její finanční hospodaření. Hospodaření dobrovolného svazku obcí. Aktuality k datu konání semináře. Diskuse, dotazy.
 

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě