SPECIÁLNÍ OTÁZKY NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU – PODJATOST, NAHLÍŽENÍ DO SPISU A POŘIZOVÁNÍ KOPIÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, KONTROLNÍ PROHLÍDKY, ZÁKON O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI A KOMPETENCE STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s aktuální právní úpravou specifických institutů v rámci řízení vedených dle stavebního zákona, a to konkrétně problematiky podjatosti, nahlížení do spisu a pořizování kopií projektové dokumentace. Samostatně bude věnována pozornost kontrolním prohlídkám jako základnímu nástroji pro výkon dozoru nad prováděním a užíváním staveb. Komplexně budou objasněny kompetence stavebních úřadů ve vztahu k zákonu o pomoci v hmotné nouzi.
Seminář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů v uvedených oblastech, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci příslušné právní úpravy.
Program semináře:
- problematika podjatosti dle ustanovení § 14 správního řádu – definice, třífázový algoritmus pro posouzení podjatosti úřední osoby dle judikatury Nejvyššího správního soudu, námitky podjatosti a rozhodování o nich, tzv. opožděná námitka podjatosti, systémová podjatost
- nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu a pořizování kopií projektové dokumentace dle § 168 odst. 2 stavebního zákona – základní pojmy, vzájemný vztah, judikatura
- kontrolní prohlídky – právní úprava, cíl, práva a povinnosti kontrolovaných osob a kontrolujícího orgánu, procesní kroky stavebního úřadu (zvláštní průkaz ke vstupu, oznámení o kontrole), rozsah kontrolní prohlídky, závěry kontrolní prohlídky – nezjištění závady, zjištění závady, bezodkladné úkony stavebního úřadu po zjištění nezákonného stavu, procesní povinnosti kontrolovaného
- zákon o pomoci v hmotné nouzi a kompetence stavebních úřadů – spolupráce úřadů práce a stavebních úřadů, typy bydlení pro účely doplatku na bydlení, procesní aspekty postupu podle § 33b zákona o pomoci v hmotné nouzi
– kontrolovaná osoba, vstup do kontrolovaného objektu, pověření ke kontrole, příprava na kontrolu a zahájení kontroly, práva kontrolujícího, povinnosti kontrolujícího, práva a povinnosti kontrolované osoby, protokol o kontrole, námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole, ukončení kontroly, neuskutečnění kontroly, hmotněprávní aspekty postupu podle § 33b zákona o pomoci v hmotné nouzi – kontrola splnění požadavků

  • diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s aktuální právní úpravou specifických institutů v rámci řízení vedených dle stavebního zákona, a to konkrétně problematiky podjatosti, nahlížení do spisu a pořizování kopií projektové dokumentace. Samostatně bude věnována pozornost kontrolním prohlídkám jako základnímu nástroji pro výkon dozoru nad prováděním a užíváním staveb. Komplexně budou objasněny kompetence stavebních úřadů ve vztahu k zákonu o pomoci v hmotné nouzi.
Seminář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů v uvedených oblastech, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci příslušné právní úpravy.
Program semináře:
- problematika podjatosti dle ustanovení § 14 správního řádu – definice, třífázový algoritmus pro posouzení podjatosti úřední osoby dle judikatury Nejvyššího správního soudu, námitky podjatosti a rozhodování o nich, tzv. opožděná námitka podjatosti, systémová podjatost
- nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu a pořizování kopií projektové dokumentace dle § 168 odst. 2 stavebního zákona – základní pojmy, vzájemný vztah, judikatura
- kontrolní prohlídky – právní úprava, cíl, práva a povinnosti kontrolovaných osob a kontrolujícího orgánu, procesní kroky stavebního úřadu (zvláštní průkaz ke vstupu, oznámení o kontrole), rozsah kontrolní prohlídky, závěry kontrolní prohlídky – nezjištění závady, zjištění závady, bezodkladné úkony stavebního úřadu po zjištění nezákonného stavu, procesní povinnosti kontrolovaného
- zákon o pomoci v hmotné nouzi a kompetence stavebních úřadů – spolupráce úřadů práce a stavebních úřadů, typy bydlení pro účely doplatku na bydlení, procesní aspekty postupu podle § 33b zákona o pomoci v hmotné nouzi
– kontrolovaná osoba, vstup do kontrolovaného objektu, pověření ke kontrole, příprava na kontrolu a zahájení kontroly, práva kontrolujícího, povinnosti kontrolujícího, práva a povinnosti kontrolované osoby, protokol o kontrole, námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole, ukončení kontroly, neuskutečnění kontroly, hmotněprávní aspekty postupu podle § 33b zákona o pomoci v hmotné nouzi – kontrola splnění požadavků

  • diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
HRADEC KRÁLOVÉ, Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, salonek, HRADEC KRÁLOVÉ

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě