PRŮVODCE ZÁKONEM O DPH

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář je určen pro začínající účetní v podnikatelské sféře, jakožto pro účetní, kteří se chtějí lépe orientovat v problematice DPH. V průběhu výkladu bude upozorňováno na možné chyby při aplikaci DPH v praxi, které v konečném důsledku mohou vést k doměření daně správcem daně. Účastníci semináře se seznámí s praktickými radami, kde najít užitečné informace k uplatňování DPH a aktuality v této daňové oblasti. Závěr semináře bude věnován smyslu postupného zavedení nových institutů do ZDPH v rámci boje proti daňovým únikům, vysvětlení pojmu podvod na DPH a novinka pro rok 2016 kontrolní hlášení.
Program: Právní úprava DPH. Základní principy fungování DPH (vysvětlení pojmu princip neutrality). Orientace v zákonu o DPH (hmotněprávní ustanovení, procesní ustanovení). Vymezení základních pojmů pro účely zákona o DPH. Předmět daně (plnění, která jsou předmětem daně a plnění, která jsou z předmětu daně vyňata). Daňové subjekty (osoby povinné k dani, plátci, identifikované osoby). Obrat pro účely ZDPH, překročení obratu ve výši 1 mil. Kč (příklad, kdy se stane osoba povinná k dani plátcem). Registrace a zrušení registrace plátce a identifikované osoby. Místo plnění a jeho stanovení u zboží a služeb. Zdanitelná plnění a povinnost přiznat daň, základ daně, sazby daně, závazné posouzení. Daňové doklady. Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně a bez nároku na odpočet daně. Nárok na odpočet daně, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně. Zvláštní režimy. Správa daně (místní příslušnost, zdaňovací období, evidence pro daňové účely, daňové přiznání a splatnost daně, vrácení nadměrného odpočtu, souhrnné hlášení). Specifické instituty v ZDPH (ručení, nespolehlivý plátce daně, zajištění daně, režim přenesení daňové povinnosti a jeho trvalé nebo dočasné použití, kontrolní hlášení). Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář je určen pro začínající účetní v podnikatelské sféře, jakožto pro účetní, kteří se chtějí lépe orientovat v problematice DPH. V průběhu výkladu bude upozorňováno na možné chyby při aplikaci DPH v praxi, které v konečném důsledku mohou vést k doměření daně správcem daně. Účastníci semináře se seznámí s praktickými radami, kde najít užitečné informace k uplatňování DPH a aktuality v této daňové oblasti. Závěr semináře bude věnován smyslu postupného zavedení nových institutů do ZDPH v rámci boje proti daňovým únikům, vysvětlení pojmu podvod na DPH a novinka pro rok 2016 kontrolní hlášení.
Program: Právní úprava DPH. Základní principy fungování DPH (vysvětlení pojmu princip neutrality). Orientace v zákonu o DPH (hmotněprávní ustanovení, procesní ustanovení). Vymezení základních pojmů pro účely zákona o DPH. Předmět daně (plnění, která jsou předmětem daně a plnění, která jsou z předmětu daně vyňata). Daňové subjekty (osoby povinné k dani, plátci, identifikované osoby). Obrat pro účely ZDPH, překročení obratu ve výši 1 mil. Kč (příklad, kdy se stane osoba povinná k dani plátcem). Registrace a zrušení registrace plátce a identifikované osoby. Místo plnění a jeho stanovení u zboží a služeb. Zdanitelná plnění a povinnost přiznat daň, základ daně, sazby daně, závazné posouzení. Daňové doklady. Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně a bez nároku na odpočet daně. Nárok na odpočet daně, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně. Zvláštní režimy. Správa daně (místní příslušnost, zdaňovací období, evidence pro daňové účely, daňové přiznání a splatnost daně, vrácení nadměrného odpočtu, souhrnné hlášení). Specifické instituty v ZDPH (ručení, nespolehlivý plátce daně, zajištění daně, režim přenesení daňové povinnosti a jeho trvalé nebo dočasné použití, kontrolní hlášení). Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
VYŠKOV, Dukelská 117/12, učebna v přízemí, VYŠKOV

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě