VODNÍ ZÁKON A STAVBY VODNÍCH DĚL, VODOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou správního řízení dle vodního zákona, problematikou povolování nakládání s vodami a povolování staveb vodních děl.
Účastníci budou seznámeni s aktuálním zněním vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), dále s aktuálním zněním stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
. Primárním cílem je snaha objasnit a vysvětlit základní pojmy a instituty vodoprávního řízení, včetně dalších činností vodoprávních úřadů dle vodního zákona a správního řádu. Účastníkům semináře bude vysvětlena a prezentována možná aplikace správního řádu a vodního zákona v praxi.
Program semináře: Vodoprávní úřady – pravomoc, působnost. Dotčené orgány. Správní řízení obecně – zásady a principy. Povolování nakládání s vodami. Povolování a ohlašování staveb vodních děl. Účastníci vodoprávních řízení. Související otázky v návaznosti na aktuální judikaturu a legislativu. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou správního řízení dle vodního zákona, problematikou povolování nakládání s vodami a povolování staveb vodních děl.
Účastníci budou seznámeni s aktuálním zněním vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), dále s aktuálním zněním stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
. Primárním cílem je snaha objasnit a vysvětlit základní pojmy a instituty vodoprávního řízení, včetně dalších činností vodoprávních úřadů dle vodního zákona a správního řádu. Účastníkům semináře bude vysvětlena a prezentována možná aplikace správního řádu a vodního zákona v praxi.
Program semináře: Vodoprávní úřady – pravomoc, působnost. Dotčené orgány. Správní řízení obecně – zásady a principy. Povolování nakládání s vodami. Povolování a ohlašování staveb vodních děl. Účastníci vodoprávních řízení. Související otázky v návaznosti na aktuální judikaturu a legislativu. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě