OBEC JAKO PRONAJÍMATELNÁJEM BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTORŮ - NOVELA ZÁKONA O OBCÍCH - REGISTR SMLUV OD 1. 7. 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Obce patří mezi tradiční a významné vlastníky bytového fondu. Pronajímání bytů a uspokojování bytových potřeb občanů obcí patří mezi nejdůležitější náplň sociální politiky obcí v širším smyslu. Nová úprava soukromého práva přinesla celou řadu změn i do oblasti nájemních vztahů k bytům a ke změnám došlo i v obecním zřízení. Během dvou let účinnosti nového občanského zákoníku se v praxi objevily některé výkladové problémy, které mohou způsobovat komplikace. Stejně tak je tomu i pokud jde o nebytové prostory, což vzhledem k množství domů s takovými prostory ve vlastnictví obcí je téma nanejvýš potřebné.
Obsah semináře: Zákon o obcích a uzavírání nájemních smluv. Nájem pro bydlení – předmět a obsah. Ochrana nájemce jako slabší strany. Právo nájemce na spolužití s dalšími osobami. Provádění změn na předmětu nájmu. Nájemné, platby za služby, jistota (kauce). Přechody nájmu. Skončení nájmu. Výpověď, její důvody a náležitosti. Nájem prostoru za účelem podnikání. Právo nájemce na označení najatého prostoru. Převod nájmu prostoru sloužícího k podnikání. Zvláštní režim skončení nájmu. Použití některých ustanovení o nájmu bytu. Náhrada za převzetí zákaznické základny. Probrána bude aktuální novelizace zákona o obcích a aplikace zákona o registru smluv, který nabývá účinnosti již dnem 1. 7. 2016. Diskuse, dotazy.
Seminář je určen pracovníkům obecních úřadů zodpovědným za správu majetku obcí.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Obce patří mezi tradiční a významné vlastníky bytového fondu. Pronajímání bytů a uspokojování bytových potřeb občanů obcí patří mezi nejdůležitější náplň sociální politiky obcí v širším smyslu. Nová úprava soukromého práva přinesla celou řadu změn i do oblasti nájemních vztahů k bytům a ke změnám došlo i v obecním zřízení. Během dvou let účinnosti nového občanského zákoníku se v praxi objevily některé výkladové problémy, které mohou způsobovat komplikace. Stejně tak je tomu i pokud jde o nebytové prostory, což vzhledem k množství domů s takovými prostory ve vlastnictví obcí je téma nanejvýš potřebné.
Obsah semináře: Zákon o obcích a uzavírání nájemních smluv. Nájem pro bydlení – předmět a obsah. Ochrana nájemce jako slabší strany. Právo nájemce na spolužití s dalšími osobami. Provádění změn na předmětu nájmu. Nájemné, platby za služby, jistota (kauce). Přechody nájmu. Skončení nájmu. Výpověď, její důvody a náležitosti. Nájem prostoru za účelem podnikání. Právo nájemce na označení najatého prostoru. Převod nájmu prostoru sloužícího k podnikání. Zvláštní režim skončení nájmu. Použití některých ustanovení o nájmu bytu. Náhrada za převzetí zákaznické základny. Probrána bude aktuální novelizace zákona o obcích a aplikace zákona o registru smluv, který nabývá účinnosti již dnem 1. 7. 2016. Diskuse, dotazy.
Seminář je určen pracovníkům obecních úřadů zodpovědným za správu majetku obcí.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě