VZTAHY ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JÍM ZŘÍZENÉ V ROCE 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Platná legislativa v r. 2016. Očekávané změny, například zákon o rozpočtové kázni a související změny zákonů. Povinnosti zřizovatele, povinnosti p.o. Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u p.o., zbytková hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele. P.o. a veřejné rejstříky, povinnost ukládat účetní závěrky, zápis p.o. do obchodního rejstříku. Účtování o příspěvcích zřizovatele na provoz i na pořízení investic po novelách účetních předpisů v r. 2016 zejména ČÚS 703, 704 a 709. Účtování ostatních transferů získaných p.o. na pořízení dlouhodobého majetku dle novely ČÚS č. 703. Účtování na fondech s účinností od 1. 1. 2016, nově odvody z fondu investic zřizovateli, nově účtování o použití peněžních prostředků fondu investic na provozní účely dle zdroje fondu. Úloha zřizovatele u tvorby i čerpání fondu investic příspěvkovou organizací. Rezervní fond a jeho použití v r. 2016. Ostatní ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. – zřizovací listiny, formy nabývaní majetku a daňové souvislosti, finanční hospodaření p.o., hlavní a doplňková činnost, rozdělení HV, porušení rozpočtové kázně – pravomoci zřizovatele, právo nabýt dar nebo dědictví. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Platná legislativa v r. 2016. Očekávané změny, například zákon o rozpočtové kázni a související změny zákonů. Povinnosti zřizovatele, povinnosti p.o. Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u p.o., zbytková hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele. P.o. a veřejné rejstříky, povinnost ukládat účetní závěrky, zápis p.o. do obchodního rejstříku. Účtování o příspěvcích zřizovatele na provoz i na pořízení investic po novelách účetních předpisů v r. 2016 zejména ČÚS 703, 704 a 709. Účtování ostatních transferů získaných p.o. na pořízení dlouhodobého majetku dle novely ČÚS č. 703. Účtování na fondech s účinností od 1. 1. 2016, nově odvody z fondu investic zřizovateli, nově účtování o použití peněžních prostředků fondu investic na provozní účely dle zdroje fondu. Úloha zřizovatele u tvorby i čerpání fondu investic příspěvkovou organizací. Rezervní fond a jeho použití v r. 2016. Ostatní ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. – zřizovací listiny, formy nabývaní majetku a daňové souvislosti, finanční hospodaření p.o., hlavní a doplňková činnost, rozdělení HV, porušení rozpočtové kázně – pravomoci zřizovatele, právo nabýt dar nebo dědictví. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě