10 ÚSKALÍ STAVBY DLE VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Veřejnoprávní smlouva je dohodou stran o skutečnostech, které mají dopad na normy veřejného práva, typicky práva stavebního. Veřejnoprávní smlouvou je možné nahradit rozhodnutí úřadů (např. územní rozhodnutí a stavební povolení) a je-li správně použita, vede k urychlení a zjednodušení postupu. Přitom je ovšem nutné důsledně dbát na to, aby nebyla porušena práva třetích osob, jinak se z prospěšného nástroje stane předmět vleklých sporů.
Seminář popisuje tento v českém právním prostředí relativně nový a spíše zřídka používaný institut. Přednášející přinášejí kromě seznámení také praktické poznatky z jednotlivých fází smluvního vztahu a problémy, které nevhodně či vadně uzavřená smlouva přináší. Probrán tak bude nejen proces uzavírání smlouvy a okruh účastníků, forma a způsob jejího uzavření, ale také důsledky smlouvy, a její možný přezkum.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Veřejnoprávní smlouva je dohodou stran o skutečnostech, které mají dopad na normy veřejného práva, typicky práva stavebního. Veřejnoprávní smlouvou je možné nahradit rozhodnutí úřadů (např. územní rozhodnutí a stavební povolení) a je-li správně použita, vede k urychlení a zjednodušení postupu. Přitom je ovšem nutné důsledně dbát na to, aby nebyla porušena práva třetích osob, jinak se z prospěšného nástroje stane předmět vleklých sporů.
Seminář popisuje tento v českém právním prostředí relativně nový a spíše zřídka používaný institut. Přednášející přinášejí kromě seznámení také praktické poznatky z jednotlivých fází smluvního vztahu a problémy, které nevhodně či vadně uzavřená smlouva přináší. Probrán tak bude nejen proces uzavírání smlouvy a okruh účastníků, forma a způsob jejího uzavření, ale také důsledky smlouvy, a její možný přezkum.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě