SPRÁVA DOMU - SPRÁVA SPOLEČNÉ VĚCI Z HLEDISKA ROZLIŠENÍ ÚPRAV, ÚDRŽBY, OPRAV, TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ, REKONSTRUKCE A MODERNIZACE - 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., vlastnictví, spoluvlastnictví, správa společné věci, správce, bytové spoluvlastnictví, jednotky, výstavba domu s jednotkami. Společenství vlastníků, bytové spoluvlastnictví. Bytový dům, společné částí domu, pokyn D – 22 GFŘ. Samostatné věci v domě, i když jsou pevně spojeny s domem. N.V. č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. N.V. č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžní údržba a drobné úpravy související s užíváním bytu. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace. Náklady (výdaje) na udržení, zajištění a dosažení příjmů. Vyhl. č. 410/2009 Sb., ve znění vyhl. č. 369/2015, definice oprav a udržovacích prací, vstupní ceny majetku, reálná cena. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, soutěžní ceny. Vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci, stavbu dle Obchodního zákoníku, smluvní záruky, převzetí prací. Dokumentace a její nezbytné náležitosti dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. Stavební zákon č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Správní úkony pro povolení, ohlášení, údržbu nebo opravu stavby. Související stavební objekty - komunikace a cesty, inženýrské sítě, elektrotechnické sítě a jejich provozování. Revize a revizní zprávy, zkoušky, hluk klimatizačních jednotek, kotelny, předávací stanice. Parkovací systémy. Bytové a nebytové jednotky – způsob financování úprav a oprav.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., vlastnictví, spoluvlastnictví, správa společné věci, správce, bytové spoluvlastnictví, jednotky, výstavba domu s jednotkami. Společenství vlastníků, bytové spoluvlastnictví. Bytový dům, společné částí domu, pokyn D – 22 GFŘ. Samostatné věci v domě, i když jsou pevně spojeny s domem. N.V. č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. N.V. č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžní údržba a drobné úpravy související s užíváním bytu. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace. Náklady (výdaje) na udržení, zajištění a dosažení příjmů. Vyhl. č. 410/2009 Sb., ve znění vyhl. č. 369/2015, definice oprav a udržovacích prací, vstupní ceny majetku, reálná cena. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, soutěžní ceny. Vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci, stavbu dle Obchodního zákoníku, smluvní záruky, převzetí prací. Dokumentace a její nezbytné náležitosti dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. Stavební zákon č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Správní úkony pro povolení, ohlášení, údržbu nebo opravu stavby. Související stavební objekty - komunikace a cesty, inženýrské sítě, elektrotechnické sítě a jejich provozování. Revize a revizní zprávy, zkoušky, hluk klimatizačních jednotek, kotelny, předávací stanice. Parkovací systémy. Bytové a nebytové jednotky – způsob financování úprav a oprav.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě