AKTUÁLNÍ ZMĚNY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH PŘI SPRÁVĚ A PROVOZU DOMU

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

1. Nově účinné právní předpisy s komentářem
Změna „podrobností“ k uplatnění zákona č. 67/2013 Sb. (o službách) vyvolaná změnou tohoto zákona novelou č. 104/2015 Sb. Změna zákona č. 406/2000 Sb. jeho novelou č. 103/2015 Sb. – změna v povinnosti zajistit průkaz energetické náročnosti domu a rozšíření povinnosti regulace tepla na jeho registraci. Vyhláška č. 237/2014 Sb. se specifikací jak registrovat dodávku tepla a teplé vody u příjemců těchto komodit; stav a možný další vývoj změn na základě analýzy proveditelnosti instalace měřicích zařízení dodávaného tepla – Studie Ústavu techniky prostředí ČVUT-FSI – podklad pro rozhodování v MPO, kritická analýza; novela vyhlášky č. 78/2013 Sb. vyhláškou č. 230/2015 Sb. Nová vyhláška xxx/2015 Sb. k podrobnostem rozúčtování tepla a teplé vody, která nahrazuje vyhlášku č. 372/2001 Sb. Porovnání dřívější a stávající podzákonné normy a její odraz v praktické činnosti při správě a provozu domu. Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím a jeho tři věcné části, z nichž poslední uvádí podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku. Dané nařízení podrobněji uvádí další potřebné náležitosti, které byly opomenuty při vydání nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Změna zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) novelou č. 131/2015 Sb. Cenová rozhodnutí ERÚ. Změna zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. jeho novelou č. 85/2015 Sb. s návaznými změnami jeho prováděcích předpisů vyhláškami č. 120/2015 Sb. a č. 125/2015 Sb. Metodologie měření v teorii (mezinárodní standard) a v praxi ČR.
2. Ekonomické hodnocení užití služeb – volba metody oceňování služeb s ohledem na odbornost, kontrolovatelnost a požadavek spravedlnosti při stanovení individuálních úhrad; teorie a praxe, názory pro a proti. Doporučená řešení jak se vyrovnat se změnami právních předpisů.
Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

1. Nově účinné právní předpisy s komentářem
Změna „podrobností“ k uplatnění zákona č. 67/2013 Sb. (o službách) vyvolaná změnou tohoto zákona novelou č. 104/2015 Sb. Změna zákona č. 406/2000 Sb. jeho novelou č. 103/2015 Sb. – změna v povinnosti zajistit průkaz energetické náročnosti domu a rozšíření povinnosti regulace tepla na jeho registraci. Vyhláška č. 237/2014 Sb. se specifikací jak registrovat dodávku tepla a teplé vody u příjemců těchto komodit; stav a možný další vývoj změn na základě analýzy proveditelnosti instalace měřicích zařízení dodávaného tepla – Studie Ústavu techniky prostředí ČVUT-FSI – podklad pro rozhodování v MPO, kritická analýza; novela vyhlášky č. 78/2013 Sb. vyhláškou č. 230/2015 Sb. Nová vyhláška xxx/2015 Sb. k podrobnostem rozúčtování tepla a teplé vody, která nahrazuje vyhlášku č. 372/2001 Sb. Porovnání dřívější a stávající podzákonné normy a její odraz v praktické činnosti při správě a provozu domu. Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím a jeho tři věcné části, z nichž poslední uvádí podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku. Dané nařízení podrobněji uvádí další potřebné náležitosti, které byly opomenuty při vydání nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Změna zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) novelou č. 131/2015 Sb. Cenová rozhodnutí ERÚ. Změna zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. jeho novelou č. 85/2015 Sb. s návaznými změnami jeho prováděcích předpisů vyhláškami č. 120/2015 Sb. a č. 125/2015 Sb. Metodologie měření v teorii (mezinárodní standard) a v praxi ČR.
2. Ekonomické hodnocení užití služeb – volba metody oceňování služeb s ohledem na odbornost, kontrolovatelnost a požadavek spravedlnosti při stanovení individuálních úhrad; teorie a praxe, názory pro a proti. Doporučená řešení jak se vyrovnat se změnami právních předpisů.
Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě