JAK NA EMOCE V TÝMOVÉ PRÁCI

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Kurz vám pomůže zlepšit komunikaci a práci v týmu. Ujasníte si problematická místa mezilidských vztahů se zřetelem k emocím, které tvoří neoddělitelnou součást každého dialogu, i když se je někdy účastníci komunikace snaží odsouvat, tajit či přehlížet. Dozvíte se, jak interpretovat neverbální signály, díky nimž můžeme dešifrovat mnohé postoje, které se protistrana snaží utajit, zaměříme se na konflikt, jeho podstatu, řešení i prevenci před jeho rozvinutím. Vyzkoušíte si základní pravidla empatického jednání, zjistíte, jak se dá jednat v krizových situacích, které mohou během emočně vypjatých okamžiků nastat. Ujasníte si, na jakých principech fungují dobře organizované týmy a jaké jsou stinné stránky vedení a řízení, kterým je lépe se vyhnout. Získáte tipy, jak vést konstruktivní kritiku, jak rozvíjet své schopnosti chválit a oceňovat, jak motivovat členy týmu i vedení, aby docházelo k jejich osobnímu rozvoji i k efektivnímu zlepšení vztahů při budování týmové spolupráce. Ověříte si, které dialogy vedou přínosným směrem a díky kterým způsobům jednání si členové vašich týmů budou umět vybudovat vztah založený na respektu.

Cílová skupina

Pracovním skupinám a týmovým vedoucím, kteří si přejí zefektivnit způsob spolupráce a vzájemné komunikace.

Obsahová náplň

  • co se děje v týmu ve vztazích nadřízený, podřízený, kolegové,
  • význam a obsah rolí ve fungujícím týmu,
  • budování důvěry – jak na dialog s respektem,
  • řešení konfliktů a obtížných situací,
  • pozitivní a negativní zpětná vazba,
  • emoční složka rozhovoru a empatie – aneb když emoce nad námi vítězí a jak s nimi dobře pracovat na cestě k dohodě,
  • motivace, ohodnocení, chvála, konstruktivní kritika,
  • respekt k soukromí členů týmu,
  • jakých chyb by se měli vedoucí týmu i jeho členové v emoční sféře určitě vyvarovat.

Lektor:
PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě