DANĚ – VÝKLAD NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZÁKONŮ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Absolvováním seminářů získáte aktuální ucelený pohled na nejdůležitější daňové zákony. Do tohoto cyklu seminářů byl zařazen výklad zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců. Ti, kteří se připravují na zkoušky u KDP ČR, si též odnesou informaci o tom, jak budou zkoušky probíhat.

Cílová skupina

Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Obsahová náplň

1. seminář: 22. 8. 2016 9:00–18:00 – ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – PRÁVNICKÉ OSOBY – Ing. Ilona Součková

2. seminář: 23. 8. 2016 9:00–13:00 – CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY – JUDr. Marie Salačová 14:00–18:00 – ODPISY MAJETKU VČ. ZŮSTATKOVÉ CENY A ŠKOD NA MAJETKU – Ing. Ilona Součková

3. seminář: 24. 8. 2016 9:00–17:00 – ZÁKON O DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO – Bc. Marta Šťastná

4. seminář: 25. 8. 2016 9:00–13:00 – DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI – JUDr. Svatopluk Galočík

5. seminář: 25. 8. 2016 13:45–17:45 – MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ – OBECNÉ PRINCIPY – Ing. Václav Zíka

6. seminář: 29. 8. 2016 9:00–13:00 – ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – ZÁVISLÁ ČINNOST – Ing. Marie Hajšmanová

7. seminář: 29. 8. 2016 13:45–16:00 – ZÁKON O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A KOMOŘE DAŇOVÝCH PORADCŮ – Ing. Radek Neužil

8. seminář: 30. 8. 2016 9:00–14:00 – ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – Ing. Marta Ženíšková

9. seminář: 30. 8. 2016 14:45–16:45 – ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ – Ing. Antonín Daněk

10. seminář: 31. 8. 2016 9:00–13:00 – ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – FYZICKÉ OSOBY – ÚPRAVY DAŇOVÉHO ZÁKLADU – Ing. Jan Vorlíček

11. seminář: 31. 8. 2016 13:45–17:45 – ZÁKON O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU – JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Lektor:
Ing. Antonín Daněk

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě