Řízení změn, 2 denní

Základní informace
  • Termín kurzů: otevírá se čtvrtletně
  • Místo konání: Na Poříčí 12, Praha 1
  • Cena: 6 000 Kč
  • Poznámka k ceně: Možné slevy viz http://www.timing.cz/slevy.php
  • Organizátor: TIMING Praha
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cíl

Seznámit se s praktickými postupy a metodami a vyzkoušet si je v modelových situacích

jak vést lidi a týmy ve fázích přípravy a realizace změn, jak s předstihem odhalovat nedostatky v pracovních procesech a činnostech, rozpoznávat příčiny problémů a účinně jim předcházet, jak navrhovat nápravná a preventivní opatření, jak minimalizovat negativní dopady vzniklých problémů, jak průběžně optimalizovat podmínky a předpoklady, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám, jak zvyšovat motivaci zapojovat se do změn – překonávat odpor ke změnám, jak zlepšovat týmovou komunikaci a spolupráci, jak se efektivně bránit ztrátám času.

Cílová skupina

Cílová skupina

manažeři, podílející se na vedení lidí při změnách, personalisté, vedoucí projektových týmů, „agenti změn“, tj. pracovníci, kteří přebírají odpovědnost za prosazování změn a podporu změnových procesů.

Obsahová náplň

Program

Obsah workshopů se vždy přizpůsobuje konkrétním potřebám podniku a zájmům účastníků. Výchozí osnova je tvořena těmito body:

První workshop (W1)

1.PROČ má VEDENÍ a ROZVOJ lidských zdrojů pro každý podnik klíčový význam.

2.ZMĚNOVÝ MANAGEMENT (– úvod). Proč je pro podnik tak důležitý, proč se lidé změnám brání, fáze změnových procesů atd.

3.Jaké CHYBY se často v podnicích vyskytují. Jak je to v našem podniku? Diskuse – brainstorming. Využití Diagnostického škálového dotazníku.

4.Úspěšný vedoucí neztrácí čas řešením zbytečných problémů. Jak to dělá? Brainstorming (dokončení při W2).

5.MANAGEMENT RIZIK – metody a postupy identifikace příčin, prevence, zvládání, rizikologické myšlení.

6.LEADERSHIP – co je při vedení a rozvoji lidí nejdůležitější, na co by se manažeři, personalisti, auditoři měli zaměřit, co je častou příčinou problémů, starostí, ztrát času, nespokojenosti, konfliktů … Diskuse (kulatý stůl), brainwriting.

7.Klíčový význam lidských zdrojů a spolehlivosti lidského činitele
- využívání postupů sloužících v každodenní manažerské praxi k rychlému vyhledávání a zvládání hrozících nebo vznikajících problémů a nedostatků.

8.Brainstorming Navrhněte nějaký problém, situaci, „skřípající“ záměr… ze své praxe, ze svého podniku. Jeden vybereme a zkusíme něco navrhnout.

V mezidobí komunikace e-mailem (brainwriting – metoda Delphi) na dohodnuté téma:

problém – jak ho řešit – cíl – postup – očekávané efekty.

Druhý workshop (W2)

1.Vyhodnocení e-mailového brainwritingu.

2.ZMĚNOVÝ MANAGEMENT – témata, principy, postupy, návody.

3.Příčiny negativních postojů zaměstnanců, postupy a metody jejich odhalování a zvládání – 1. jak zjistit příčiny pasivity, nezájmu, odporu, 2. jak zlepšovat motivaci k aktivní práci pro změny; metoda HODNOCENÍ POSTOJŮ KE ZMĚNÁM.

4.Rozvoj SCHOPNOSTÍ, znalostní management, učící se organizace – předpoklady, postupy, Dokončení brainwritingu o LEADERSHIPU (W 1 bod 6).

5.VEDENÍ TÝMŮ – co je zdrojem MOTIVACE pracovat pro tým a pro plnění jeho cílů a úkolů (zejména při změnách); diskuse, brainwriting

6.Jak využívat a zvyšovat potenciál TÝMŮ – vedení týmů, komunikace, sebereflexe, rozvoj schopností, prevence a řešení konfliktů, kultura. Sestavování produktivních týmů a přidělování týmových rolí – metoda Hodnocení individuálních dispozic pro práci v týmech.

KOMUNIKACE – postupy, cíle, typy, předpoklady, překážky, chyby, rozvoj schopností, metody týmové komunikace. Předcházení a řešení konfliktů. Vedení porad. Aseretivita. Brainwriting: Předpoklady kvalitní komunikace, překážky, chyby. 8.TIME management a PRIORITY management – postupy organizování a využívání času, prioritizace úkolů podle naléhavosti a závažnosti, prevence a zvládání zlodějů času. Dokončení brainwritingu (W 1 bod 4).

9.Doplnění e-mailového brainwritingu.

Lektor:

PhDr. Ing. Jiří Kruliš

Termíny kurzů

Otevírá se čtvrtletně.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 14 hodin

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Luděk Vajner
tel:
+420 603 554 *** Zobrazit

mobil:
+420 603 554 *** Zobrazit

e-mail:
kurzytiming@... Zobrazit


Adresa
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 603 554 *** Zobrazit

mobil:
+420 603 554 *** Zobrazit

e-mail:
kurzytiming@... Zobrazit

web: www.timing.cz

Adresa
TIMING Praha
Na Poříčí 12, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)