Znižovanie ergonomickej záťaže

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

  • Súčasné problémy a zaťaženia pri práci
  • Najčastejšie choroby z povolania a ich príčiny
  • Súvislosť ergonomického usporiadania pracoviska s produktivitou
  • Moderné systémy analýzy zaťaženia pri práci
  • Rôzne možnosti optimalizácie pracoviska s cieľom znížiť zaťaženie pri práci

Cílová skupina

priemysloví inžinieri, projektoví inžinieri, procesní inžinieri, výrobní inžinieri

Obsahová náplň

9:00 – 10:20 CHOROBY Z POVOLANIA A ICH PRÍČINY David Tuček, Fakulta managementu a ekonomiky (FAME), UTB v Zlíne

10:20 – 10:30 Prestávka

10:30 – 11:15 MERANIE ERGONOMICKÉHO ZAŤAŽENIA A MERANIE LOKÁLNEJ SVALOVEJ ZÁŤAŽE David Tuček, FAME, UTB v Zlíne

11:15 – 12:00 PRAKTICKÁ UKÁŽKA MERANIA (EMG GETA VS. DATALOGGER)

12:00 – 12:50 obed

12:50 – 14:20 CASE STUDY: APLIKÁCIA V SPOLOČNOSTI ITT HOLDINGS CZECH REPUBLIC
Jan Turčan, ITT holdings Czech Republic

14:20 – 14:30 Prestávka

14:30 – 15:45 POSTUP IMPLEMENTÁCIE A UKÁŽKY PROJEKTOV ZLEPŠOVANIA ERGONÓMIE PRACOVISKA Matúš Višňanský, IPA Slovakia

14:20 – 14:30 Záverečná diskusia

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zuzana Lendvayová
tel: +421 41/239 90 80
mobil: +421 910 944 226
e-mail: lendvayova@ipaslovakia.sk

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +421 41/239 90 80
e-mail: info@ipaslovakia.sk
web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobrazit na mapě