8D Report - metodika řešení problémů

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Absolvováním kurzu získáte

 • znalosti týmového řešení problému – 8 krokový postup realizace opatření souvisejících s řízením neshodných produktů (reklamací)
 • přehled o požadavcích na řízení neshodných produktů a realizaci nápravných a preventivních opatření v kontextu s požadavky normy ISO 9001 a ISO/TS 16949,
 • zkušenosti v analýze problémů,
 • přehled o postupech pro analýzu příčin neshod,
 • znalosti pro stanovení nápravných opatření,
 • znalosti pro stanovení preventivních opatření,
 • komentáře a analýzy z praxe – obvyklé chyby a nedostatky při aplikaci metody, zpracování 8D-reportu

Při školení obdržíte učební texty – kopie všech prezentovaných snímků, materiály pro úkoly a cvičení v rámci kurzu.

Cílová skupina

Školení je určeno členům průřezových týmů, podílejících se na plánování kvality produktu i procesu a na zajišťování účinnosti a efektivity uplatněných systémů managementu kvality a na jejich zlepšování, pracovníkům řídícím zákaznické reklamace i reklamace vůči dodavatelům (pracovníci útvarů kvality, obchodu, kontroly, konstrukce, technologie, výroby, logistiky…).

Účastníci by měli mít znalosti systému managementu kvality.

Obsahová náplň

 • Zahájení a předání učebních textů
 • Historický vývoj v oblasti managementu kvality, důvody zavádění systémů managementu a jejich certifikace, akreditace certifikačních společností
 • Základní pojmy, procesní model
 • Uplatňování požadavků v automobilovém průmyslu
 • Využívání průřezového přístupu
 • Požadavky norem ISO 9001:2008 týkající se řízení neshodných produktů a nápravných a preventivních opatření
 • Metodika 8D(příprava na 8D, ustanovení týmu, popis problému, zavedení prozatímních „ochranných“ opatření, stanovení kořenových příčin (využití konkrétních metod), stanovení a přezkoumání trvalých nápravných opatření, zavedení trvalých nápravných opatření, zavedení opatření zabraňujících opětovnému výskytu problému („preventivních“ opatření), vyhodnocení činnosti týmu – vyhodnocení úspěšnosti řešení
 • Záznamy – 8D Report
 • Zlepšování – ISO 9004:2009
 • Příklady a cvičení
 • Zodpovězení dotazů – závěr

Lektor:
Ing. Václav Kosnar

Termíny kurzů

Otevírá se pololetně.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Katarina Chaloupecká
tel:
+420 210 088 *** Zobrazit

mobil:
+420 731 611 *** Zobrazit

e-mail:
katarina.chaloupecka@... Zobrazit


Adresa
Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 210 088 *** Zobrazit

mobil:
+420 731 611 *** Zobrazit

e-mail:
katarina.chaloupecka@... Zobrazit

web: www.bvtraining.cz

Adresa
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Olbrachtova 1, Praha 4 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)