PM I - Projektový manažment I

Základní informace
 • Termín kurzů: otevírá se čtvrtletně
 • Místo konání: Liptovská 10, Bratislava
 • Cena: 468 € (390 € bez DPH)
 • Poznámka k ceně: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

 • Pochopenie filozofie a praktické zvládnutie základných nástrojov PM v pozícii projektového manažéra riadiaceho projektový tím, alebo člena projektového tímu.
 • Štandardizácia prístupu k riadeniu projektov v súlade s medzinárodnými štandardmi podľa PMI a IPMA a vytvorenie podmienok pre zlepšenie zákazníckej orientácie a prenášania požiadaviek do riešenia projektov.

Cílová skupina

Kurz je určený manažérom, projektovým vedúcim a členom projektových tímov.

Obsahová náplň

 1. Definovanie projektu: požiadavky zainteresovaných strán, kritické faktory úspechu projektu, štúdiá uskutočniteľnosti – Feasibility study.
 2. Plánovanie projektu: projektový tím, dekompozícia cieľov, WBS – hierarchická štruktúra prác, etapový model projektu, sieťové grafy, časový harmonogram, matica zodpovedností a alokácia zdrojov, plánovanie rizík, analýza silových polí.
 3. Realizácia projektu: míľniky projektu (kontrolné body), riadenie a optimalizácia ukazovateľov projektu, aktualizácia.
 4. Ukončenie a dokumentácia projektu: vyhodnotenie splnenia projektových cieľov.
 5. Počítačová podpora projektového manažmentu: ukážky simulácie plánovania a riadenia projektu v prostredí MICROSOFT PROJECT.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Viac informácií na www.fbe.sk

Lektor:
Daniel Bútora, Radoslav Čupík, Dean Reš, Tomáš Marek

Typ a platnost osvědčení:
Certifikát o absolvovaní kurzu. Kurz je akreditovaný MŠ SR podľa par.5 ods.2 Zákona č.386/1997 Z.z.

Termíny kurzů

Otevírá se čtvrtletně.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 2 dny

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Lucia Šrubařová
tel:
+421 2/544 185 *** Zobrazit

mobil:
+421 911 723 *** Zobrazit

e-mail:
fbe@... Zobrazit


Adresa
Liptovská 10, 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
02 5441 *** Zobrazit

e-mail:
fbe@... Zobrazit

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)