Interní auditor integrovaného systému řízení QESMS dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Dále pochopí 8 zásad managementu kvality, přínosy integrovaného systému řízení s legislativou životného prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví, získají praktické dovednosti týkající se přípravy a vlastního vedení a provádění auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při vykonávaní auditu setkat.

Cílová skupina

Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.

Obsahová náplň

 • Seznámení se souborem norem ISO 9000, ISO 14000 a OHSAS 18000
 • Vysvětlení vzájemného vztahu mezi nimi, společné a specifické požadavky
 • Základné principy systému řízení kvality, životného prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zásady integrace celého systému
 • Výklad integrovaných požadavků
 • Legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a legislativa životního prostředí
 • Základy metrologie
 • Účel vykonávání interních auditů
 • Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
 • Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
 • Výklad postupu vykonávání interního auditu
 • Zjištění z auditu
 • Dokumentace výsledků auditu
 • Vypracování zprávy z auditu
 • Řešení neshod
 • Úloha interního auditora
 • Schopnosti pro efektivní vedení auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
 • Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu
 • V případě zájmu je možno na teoretickou část navázat praktickým vykonáním auditu a provést audity na vybraném pracovišti pod dohledem lektora. Součástí nácviku je navazující zhodnocení vašich interních auditorů a provedeného auditu a doporučení ke zlepšení.

Doporučené navazující kurzy:

 • Koučink interních auditorů
 • Monitorování a měření v systémech managementů
 • Integrace rizikového přístupu v managerském systému QESMS

Typ a platnost osvědčení:
DNV GL certifikát s časově neomezenou platností

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 3 dny

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Lucie Elischerová
tel:
+420 233 321 *** Zobrazit

mobil:
+420 603 575 *** Zobrazit

e-mail:
lucie.elischerova@... Zobrazit


Adresa
Thákurova 4, 160 00 Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 233 321 *** Zobrazit

mobil:
+420 603 575 *** Zobrazit

e-mail:
lucie.elischerova@... Zobrazit

web: www.dnvgl.cz

Adresa
DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.
Thákurova 4/531, Praha 6 Dejvice Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)