Praha 1- Staré Město

Základy statistických metod

Základní informace
  • Termín kurzů: otvírá se podle zájmu
  • Místo konání: Novotného lávka 5, Praha 1
  • Cena: 8 349 Kč (6 900 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: Cena pro nečleny: 8 620,00 Kč bez DPH (10 430 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 6 900,00 Kč bez DPH (8 349 Kč včetně DPH)
  • Organizátor: Česká společnost pro jakost
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Získání nových poznatků, nebo zdokonalení stávající znalosti z oblasti základů aplikované statistiky;

Zvládnutí základních statistických nástrojů i za podpory nejrozšířenějšího programu Microsoft Excel a získání předpokladů pro využití speciálních metod, zaměřených na statistické řízení procesů (SPC) a statistické přejímky, přednášených v návazných kurzech.

Cílová skupina

Těm, kteří se zabývají zpracováním a vyhodnocováním údajů napozorovaných v provozech, ve zkušebnách i v laboratořích. Všem pracovníkům z oblasti řízení kvality, manažerům kvality, technikům kvality, technologům, konstruktérům, metrologům, vývojovým pracovníkům atd.

Obsahová náplň

požadavky na statistické metody v normách ISO řady 9000, dokumentech VDA a QS 9000 i v systému TQM potřeba statistických metod při plánování, řízení a zlepšování kvality, požadavky na sběr a zpracování údajů a výsledků měření, výpočet a využití základních číselných charakteristik a grafické presentace údajů měřitelné (spojité) a diskrétní (atributivní) znaky kvality základy počtu pravděpodobnosti, náhodné jevy a náhodné veličiny základní typy rozdělení pravděpodobnosti spojitých a diskrétních náhodných veličin a jejich aplikace, rozdělení výběrových charakteristik, distribuční funkce a kvantily rozdělení a jejich praktické využití odhady parametrů rozdělení pravděpodobnosti, odhady bodové, odhady intervalové (konfidenční meze) a jejich praktické využití testování statistických hypotéz a jejich využití při rozhodování, jako např. zda deklarovaná hodnota je dodržena, zda změna technologie přináší předpokládanou změnu, zda dodávka je vyhovující, zda proces je možno považovat statisticky zvládnutý, ověřování normality a odlehlosti napozorovaných hodnot , regresní analýza, závislost a nezávislost náhodných veličin praktické příklady využití statistických metod ukázky použití výpočetní techniky a informace o příslušné SW podpoře, využití nejrozšířenějšího programu se statistickými funkcemi Microsoft Excel

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 2 dny

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Kvapilová
tel:
+420 221 082 *** Zobrazit

e-mail:
kvapilova@... Zobrazit


Adresa
Novotného lávka 5, Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 221 082 *** Zobrazit

e-mail:
sekretariat@... Zobrazit

web: www.csq.cz

Adresa
Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5, Praha 1- Staré Město Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)