Praha 1- Staré Město

Vybrané statistické metody řízení kvality

Základní informace
 • Termín kurzů: otvírá se podle zájmu
 • Místo konání: Novotného lávka 5, Praha 1
 • Cena: 6 897 Kč (5 700 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: Cena pro nečleny: 7 100,00 Kč bez DPH (8 591 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 5 700,00 Kč bez DPH (6 897 Kč včetně DPH)
 • Organizátor: Česká společnost pro jakost
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Co Vám kurz přinese: Kurz vychází z identifikovaných potřeb statistických metod v ISO/TR 10017:2003 kde se uvažují základní statistické metody. Účastníci kurzu zdokonalí své stávajících znalostí z oblasti základů aplikované statistiky; získají nové aktuálních poznatky z oblasti zpracování dat a jejich interpretace, statistického řízení procesů, navrhování a vyhodnocování experimentů a aplikace statistických přejímek; seznámí se se základními statistickými nástroji a funkcemi za podpory nejrozšířenějšího programu Microsoft Excel.

Cílová skupina

Kurz je určen manažerům jakosti, všem kteří se zabývají zpracováním a vyhodnocováním údajů napozorovaných v provozech, ve zkušebnách i v laboratořích, všem pracovníkům z oblasti řízení jakosti, technologům, konstruktérům, metrologům, vývojovým pracovníkům, auditorům atd.

Obsahová náplň

 • Základní statistické disciplíny uvedené v ISO/TR 10017:2003, vyžadované v normách ISO řady 9000, dokumentech VDA a QS 9000 i v systému TQM
 • Zpracování dat a popisná statistika; náhodné veličiny; základní typy rozdělení pravděpodobnosti spojitých a diskrétních náhodných veličin a jejich aplikace; rozdělení výběrových charakteristik, distribuční funkce a kvantily rozdělení a jejich praktické využití
 • Odhady parametrů rozdělení pravděpodobnosti, odhady bodové, odhady intervalové (konfidenční meze) a jejich praktické využití
 • Testování hypotéz
 • Statistické řízení procesů (SPC); regulační diagramy jako nástroj pro detekci zvláštních příčin variability; náhodné a zvláštní příčiny variability; podmínky pro aplikaci Shewhartových regulačních diagramů; regulační diagramy s rozšířenými mezemi
 • Analýza způsobilosti procesů; různé typy ukazatelů způsobilosti a výkonnosti, jejich technické využití, ukázky aplikací a příklady
 • Navrhování experimentů (DOE), základní tvary experimentů a zpracování jejich výstupů
 • Regresní analýza
 • Systémy statistických přejímek srovnáváním a měřením; způsoby prověřování dávek, míry kvality výrobku, dávky a procesu; typy záruk při přejímání dávek výrobků; základní systémy a typy statistických přejímek
 • Ukázky použití výpočetní techniky a informace o příslušné SW podpoře; využití nejrozšířenějšího programu se statistickými funkcemi a nástroji Microsoft Excel

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 3 dny

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Kvapilová Jana
tel:
+420 221 082 *** Zobrazit

e-mail:
kvapilova@... Zobrazit


Adresa
Novotného lávka 5, Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 221 082 *** Zobrazit

e-mail:
sekretariat@... Zobrazit

web: www.csq.cz

Adresa
Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5, Praha 1- Staré Město Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)