Praha 1- Staré Město

Statistické řízení procesů

Základní informace
 • Termín kurzů: otvírá se podle zájmu
 • Místo konání: Novotného lávka 5, Praha 1
 • Cena: 5 929 Kč (4 900 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: Cena pro nečleny: 5 880 Kč bez DPH (7 115 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 4 900 Kč bez DPH (5 929 Kč včetně DPH)
 • Organizátor: Česká společnost pro jakost
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Podrobně seznámí s rozborem výrobních či jiných, na čase závislých procesů, naučíte se stanovit vnitřní variabilitu procesu způsobenou pouze náhodnými vlivy a odlišit ji od často odstranitelné variability, vyvolané zvláštními příčinami. Zvládnete různé typy regulačních diagramů včetně určení příslušných regulačních mezí, případně výstražných mezí, a soustavné zpracování záznamů v regulačních diagramech až po výpočet a využití ukazatelů způsobilosti a výkonnosti. Výklad respektuje a objasňuje přístupy jak v normách ISO, tak v dokumentech VDA a QS 9000. Budou objasněny základní předpoklady pro uplatnění Shewhartových regulačních diagramů podle ČSN ISO 8258 a ukázány postupy při jejich nesplnění. Jedná se především o nesplnění předpokladu statisticky zvládnutého procesu a předpokladu normálního rozdělení sledovaného znaku kvality. Pozornost bude věnována ukazatelům způsobilosti a výkonnosti, jejich výpočtu, správné interpretaci a jejich intervalů spolehlivosti. Příklady doplňující výuku jsou prováděny pomocí Excelu.

Cílová skupina

Všem, kteří se aktivně zabývají řízením procesů v provozech, pracují v laboratořích a zkušebnách, nebo sledují ukazatele závislé na čase.

Obsahová náplň

 • požadavky na statistické metody při řízení procesu vyplývající z norem ISO řady 9000, dokumentů VDA, QS 9000 a zásad TQM
 • informace o normách ISO, QS 9000
 • náhodné a zvláštní příčiny variability, regulační diagramy jako nástroj pro detekci zvláštních příčin variability
 • rozbor výrobního procesu, identifikace působení nenáhodných vlivů způsobených zvláštními příčinami a odhad míry vnitřní náhodné variability procesu
 • statisticky zvládnutý proces a jeho rysy, rozdíl v přístupu ISO a VDA s QS
 • metoda 6-sigma
 • regulační metody při kontrole měřením, regulační metody při kontrole srovnáváním, jejich oblasti použití a podmínky pro jejich aplikaci, Shewhartovy a další regulační diagramy, včetně regulačních diagramů s rozšířenými mezemi, diagram CUSUM
 • různé typy ukazatelů způsobilosti a výkonnosti, jejich technické využití, ukázky aplikací a příklady
 • postupy při hledání cest pro snižování variability procesů, zejména při jejich nízké způsobilosti (výkonnosti)
 • ukázky využití výpočetní techniky v oblasti statistické regulace procesů a využití nejrozšířenějšího softwaru Microsoft Excel

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 2 dny

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Kvapilová Jana
tel:
+420 221 082 *** Zobrazit

e-mail:
kvapilova@... Zobrazit


Adresa
Novotného lávka 5, Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 221 082 *** Zobrazit

e-mail:
sekretariat@... Zobrazit

web: www.csq.cz

Adresa
Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5, Praha 1- Staré Město Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)