Praha 1- Staré Město

Navrhování a analýza experimentů

Základní informace
  • Termín kurzů: otvírá se podle zájmu
  • Místo konání: Novotného lávka 5, Praha 1
  • Cena: 5 469 Kč (4 520 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: Cena pro nečleny: 5 650,00 Kč bez DPH (6 837 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 4 520,00 Kč bez DPH (5 469 Kč včetně DPH)
  • Organizátor: Česká společnost pro jakost
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Kurz pokrývá základy plánování experimentů (DOE) pro zkoumání faktorů, ovlivňujících celkovou variabilitu v procesu a vyhodnocení dat získaných z těchto experimentů s cílem určit ty složky variability, které jsou nejvýznamnější. Budou představeny základní modely experimentů a jim odpovídající postupy vyhodnocení na základě analýzy rozptylu (ANOVA). Jednotlivé modely budou demonstrovány na konkrétních příkladech, tak aby účastníci mohli ve své vlastní praxi těchto modelových příkladů využít. Jednodušší modely budou rovněž demonstrovány s použitím programu Excel, v rámci výuky bude představen modul softwaru STATISTICA v české lokalizaci, který je již v našem průmyslu značně rozšířen.

Cílová skupina

Pracovníkům z praxe, kteří potřebují analyzovat variabilitu procesu, případně kteří navrhují procesy a potřebují je optimalizovat.

Obsahová náplň

1. Základní pojmy z navrhování experimentů, formulace problému, obecný lineární model, analýza rozptylu, metoda nejmenších čtverců

2.
Návrhy s jedním faktorem, návrhy se dvěma faktory s opakováním a bez opakování, obecné faktoriální návrhy, náhodné bloky

3.
Dílčí faktoriální návrhy, návrhy typu 2k a 3k, návrhy typu 2k-p, 3k-p, tvorba těchto návrhů

4.
Problematika směšování u dílčích faktoriálních návrhů, úroveň rozlišitelnosti u dílčích návrhů

5.
Taguchiho metodologie statistických návrhů, vnitřní a vnější ortogonální oblasti, předvedení softwaru

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 2 dny

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Kvapilová Jana
tel:
+420 221 082 *** Zobrazit

e-mail:
kvapilova@... Zobrazit


Adresa
Novotného lávka 5, Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 221 082 *** Zobrazit

e-mail:
sekretariat@... Zobrazit

web: www.csq.cz

Adresa
Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5, Praha 1- Staré Město Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)