Manažerské rozhodování – Jak se rozhodovat správně?

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Rozhodování představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivnost fungování firem v hospodářské sféře i veřejné správě.

Manažeři na jednotlivých úrovních řízení by si měli proto osvojit určitý soubor poznatků a dovedností, které jsou důležité pro zabezpečení požadované kvality řešení rozhodovacích problémů, resp. rozhodování.

Cílem tohoto semináře je právě poskytnout v přehledné a uspořádané formě tento poznatkový fond.

Cílová skupina

Manažeři, vedoucí pracovníci…

Obsahová náplň

 • Základní pojmy a poznatky z manažerského rozhodování.
 • Identifikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů.
 • Výběr kritéria, tvorba variant a stanovení jejich důsledků.
 • Hodnocení variant rozhodování.
 • Základní pojmy rozhodování za rizika a nejistoty.
 • Rozhodovací stromy jako nástroj optimalizace víceetapových rozhodovacích procesů za rizika.
 • Tvorba portfolia rizikových variant.
 • Participativní rozhodování.
 • Volba stylu rozhodování.
 • Celý seminář je postaven na praktických příkladech.

Dále se dozvíte např.:

 • Co je to šestislovná tabulka?
 • Co je to rozhodovací matice?
 • Jak vypadá model rozhodovací mřížky?
 • Jaký styl rozhodování je pro Vás nejvhodnější?
 • Co je to analýza silového pole?
 • Co je to ishikawův diagram?

Po absolvování semináře budete umět:

 • popsat racionální postup identifikace a analýzy rozhodovacích problémů;
 • popsat metody a nástroje kauzální analýzy;
 • popsat metody a nástroje vícekriteriálního hodnocení variant;
 • vysvětlit základní teoretické principy rozhodování za rizika a nejistoty;
 • vysvětlit principy fungování kvalitního systému managementu rizika v organizaci;
 • navrhnout vhodné postupy a metody řešení rozhodovacího problému na základě dostupných informací;
 • aplikovat metody analýzy rozhodovacích problémů a dospět ke kvalitní formulaci těchto problémů;
 • uplatňovat metody vícekriteriálního hodnocení pro racionalizaci procesu hodnocení a výběru rozhodnutí.

http://www.profimen.cz/manazerske-rozhodovani-85798.html

Termíny kurzů

30.01.2018

Jednodenní seminář s praktickým uplatněním poznatků.

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Vladimír Pozdníček
tel:
+420 495 512 *** Zobrazit

mobil:
+420 602 114 *** Zobrazit

e-mail:
pozdnicek@... Zobrazit


Adresa
Jižní 870, 50003 Hradec Králové

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 495 512 *** Zobrazit

mobil:
602 114 770 nebo 724 192 901 (GSM *** Zobrazit

e-mail:
profimen@... Zobrazit

web: www.profimen.cz

Adresa
PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost
Jižní 870, Hradec Králové Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)