Manažerské rozhodování

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Rozhodování představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivnost fungování firem v hospodářské sféře i veřejné správě.

Manažeři na jednotlivých úrovních řízení by si měli proto osvojit určitý soubor poznatků a dovedností, které jsou důležité pro zabezpečení požadované kvality řešení rozhodovacích problémů, resp. rozhodování.

Cílem tohoto kurzu je právě poskytnout v přehledné a uspořádané formě tento poznatkový fond.

Cílová skupina

Manažeři, vedoucí pracovníci…

Obsahová náplň

Základní pojmy a poznatky z manažerského rozhodování.

Identifikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů.

Výběr kritéria, tvorba variant a stanovení jejich důsledků.

Hodnocení variant rozhodování.

Základní pojmy rozhodování za rizika a nejistoty.

Rozhodovací stromy jako nástroj optimalizace víceetapových rozhodovacích procesů za rizika.

Tvorba portfolia rizikových variant.

Participativní rozhodování.

Volba stylu rozhodování.

Celý kurz je postaven na praktických příkladech.

Dále se dozvíte např.:

Co je to šestislovná tabulka?

Co je to rozhodovací matice?

Jak vypadá model rozhodovací mřížky?

Jaký styl rozhodování je pro Vás nejvhodnější?

Co je to analýza silového pole?

Co je to ishikawův diagram?

Po absolvování kurzu budete umět:

  • popsat racionální postup identifikace a analýzy rozhodovacích problémů;
  • popsat metody a nástroje kauzální analýzy;
  • popsat metody a nástroje vícekriteriálního hodnocení variant;
  • vysvětlit základní teoretické principy rozhodování za rizika a nejistoty;
  • vysvětlit principy fungování kvalitního systému managementu rizika v organizaci;
  • navrhnout vhodné postupy a metody řešení rozhodovacího problému na základě dostupných informací;
  • aplikovat metody analýzy rozhodovacích problémů a dospět ke kvalitní formulaci těchto problémů;
  • uplatňovat metody vícekriteriálního hodnocení pro racionalizaci procesu hodnocení a výběru rozhodnutí.

http://www.profimen.cz/manazerske-rozhodovani-85798.html

Termíny kurzů

Otevírá se pololetně.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Vladimír Pozdníček
tel:
+420 495 512 *** Zobrazit

mobil:
+420 602 114 *** Zobrazit

e-mail:
pozdnicek@... Zobrazit


Adresa
Jižní 870, 50003 Hradec Králové

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 495 512 *** Zobrazit

mobil:
+420 608 114 *** Zobrazit

e-mail:
profimen@... Zobrazit

web: www.profimen.cz

Adresa
PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost
Jižní 870, Hradec Králové Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)