INTERNÍ AUDITOR ISO/TS 16949:2009

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy ISO/S16949 a pochopí vztah k normě ISO 9001. Pochopí a naučí se používat procesní přístup při auditování v automobilovém průmyslu, získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při vykonávání auditu setkat.

Cílová skupina

Kurz je určený pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů v automobilovém průmyslu.

Obsahová náplň

Obsah kurzu:

 • Vztah ISO/TS 16949 k normě ISO 9001
 • ISO/TS 16949 – záměr a strategie, přístup jednotlivých automobilových zákazníků
 • Specifické požadavky zákazníka, jejich význam a uplatňování v ISO/TS 16949
 • Následné publikace IATF k ISO/TS 16949
 • Procesní přístup k auditování
 • Používaná terminologie a definice
 • Požadavky ISO/TS 16949 nad rámec normy ISO 9001
 • Případové studie zaměřené na znalost požadavků ISO/TS 16949
 • Formulace zjištění z auditu, správná klasifikace zjištění
 • Prezentace zkušeností pro efektivní vedení auditu
 • Řešení konkrétních modelových situací
 • Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu

Typ a platnost osvědčení:
DNV certifikát s časově neomezenou platností

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Miroslava Pivrncová
tel: +420 233 321 231
mobil: +420 603 575 839
e-mail: miroslava.pivrncova@dnvgl.com

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 233 321 231
mobil: +420 603 575 839
e-mail: lucie.elischerova@dnvgl.com
web: www.dnvgl.cz

Adresa
DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.
Thákurova 4/531, Praha 6 Dejvice Zobrazit na mapě