Specialista hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců - Využijte ještě volná místa a slevu 25%!!! (k 25 letům působení).

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Odborný vzdělávací program pro specialisty HR, který Vám umožní také získání profesní kvalifikace HR, dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací – kód 62-R-12. Program je rozložen do 6 dvoudenních workshopů ke zvládnutí aktuálních témat v oblasti hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců. Další jeden den je vyhrazen na provedení zkoušky autorizovanou osobou pro zájemce o složení zkoušky. Úspěšní absolventi a absolventky získají státní Osvědčení o získání profesní kvalifikace „Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců“ dle standardů NSK. PROFI-MEN, s.r.o. je autorizovanou osobou k provedení této zkoušky.

JAKÁ JE PŘIDANÁ HODNOTA? Nosným tématem tohoto vzdělávacího programu je hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců. Největší přidanou hodnotou pro účastníky je možnost propojit to co nejlépe funguje v české praxi s tím, co by sami mohli uplatnit. Celý program je plný příkladů z praxe, případových studií a vzájemného sdílení zkušeností. V úvodu programu se podělíme s účastníky o naše zkušenosti s tím, jaké mohou být cíle a jaký je hlavní smysl hodnocení v návaznosti na vizi a strategii společnosti. V dalších modulech si potom účastnící vyzkouší, jak prakticky využívat kompetence a kompetenční modely, jak účelně pracovat s popisy pracovních míst, tak aby přinášely skutečnou hodnotu pro HR procesy a především pak pro systémy hodnocení a odměňování. Umožníme jim proniknout do tajů motivace lidí a ukážeme řadu účinnějších motivátorů, v současné době, než jsou peníze. Účastníci se přesvědčí, jak důležitou roli mohou hrát systémy hodnocení ve zvyšování výkonu a rozvoji lidí,naučíme je, jak celý systém hodnocení postavit, popřípadě redesignovat již existující (na co si dát pozor při jeho implementaci a jak ho provázat s dalšími procesy, především pak se systémem vzdělávání a rozvoje). Jednou z velkých výhod tohoto vzdělávacího programu je, že si účastníci sami na sobě vyzkoušejí jak na hodnotící rozhovor – tato zpětná vazba je velmi ceněná a kromě průběhu hodnotícího rozhovoru velmi vystihuje neverbální chování a řečové projevy. Účastníci s námi budou objevovat, jaké jsou možnosti v odměňování (co funguje na jaké lidi a profese, jak fungují systémy odměňování, jaká legislativa se k němu váže…). V závěru potom s námi účastníci poznají sílu HR controllingu, trendy a dobrou praxi v oblasti benefitů a připravíme je na zkoušku dle NSK. Téma Kompetence a kompetenční modely jsme zařadili cíleně – oproti standardu NSK – jako naprosto nutný základní stavební kámen.

Cílová skupina

Vzdělávací program je určen personalistům a HR specialistům. Předpokladem jsou základní znalosti a orientace v problematice hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců. Seminární forma výuky, řešení případových studií, týmová práce, trénik – vše ve spojení s e-learningovou podporou.

od 1.11.2017 lze na program využít financování cestou POVEZ II. – třetí výzva

Obsahová náplň

Struktura témat vzdělávacího programu:

 1. Využívání hodnotících systémů
 • Představení celého vzdělávacího programu
 • Vize, personální strategie organizace
 • Smysl a cíl hodnocení zaměstnanců, trendy
 • Kompetence a kompetenční modely, využívání kompetencí pro systémy hodnocení
 • Metody hodnocení a proces tvorby hod. standardů a kritérií
 • Popisy pracovních pozic jako základ hodnocení
 • Řízení a měření pracovního výkonu
 1. Orientace v problematice hodnocení
 • Vytváření systémů hodnocení
 • Kritéria a metody hodnocení
 • Návazné činnosti na hodnocení
 • Hodnoticí rozhovor (školení hodnotitele, chyby atd.)
 • Komunikace pro sdělení výsledku hodnocení, opatření po provedeném hodnocení
 1. Orientace v problematice hodnocení
 • Implementace systémů hodnocení
 • Diference v přístupu k zaměstnancům & význam klíčových zaměstnanců
 • Důležitá úloha motivace zaměstnanců
 • Možnosti rozvíjení schopností a výkonu
 • Postup zjišťování a vyhodnocování pracovní spokojenosti zaměstnanců
 • Využívání alternativních možností hodnocení (360 ZV)
 • Trénink hodnotícího rozhovoru
 1. Vytváření systému odměňování
 • Systémy odměňování, koncept celkové odměny
 • Rozdíl mzda, plat, určení, způsob stanovení
 • Druhy příplatků ke mzdě
 • Vzájemný vztah a funkce pohyblivých složek, prémií a dalších odměn
 • Vliv změn v odměňování na organizaci a zaměstnance
 • Legislativa v návaznosti na odměňování
 1. Vytváření a udržování systémů zaměstnaneckých výhod
 • Pojem „zaměstnanecké výhody“
 • Typy benefitů, vymezení cílových skupin
 • Smysl a funkce benefitů, výhody a nevýhody
 • Poukázkový systém – součást benefitního systému
 • Rozdíl mezi pevným a volitelným systémem výhod
 • Pravidla administrace benefitního systému a legislativy
 1. Využívání moderních poznatků
 • Funkce benchmarku, zdroje, realizace, využití dat
 • Funkce HR controllingu
 • Vnější faktory působící na tvorbu odměňování podle oboru činnosti, skladby míst, kvality dostupných LZ
 • Trh práce – zdroje a možnosti sledování, výstupy
 • Objektivní hodnoty pracovních míst, základní kritéria pro její měření
 • Identifikace zdrojů informací a práce s nimi
 • Vliv různých trendů v odměňování na příkladu fiktivní organizace
 1. Zkouška u autorizované osoby – jsme autorizovanou osobou k získání profesní kvalifikace „Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců“, dle Národní soustavy kvalifikací (kód:62–012-R)

Lektor:
hlavní lektor - Ing. Vladimír Pozdníček

Typ a platnost osvědčení:
doba neurčitá - osvědčení o státní zkoušce dle kvalifikačního standardu NSK 62-012-R, což je výše než absolvování akreditovaného programu.

Akreditovaná rekvalifikace:
ano

Termíny kurzů

Kurz se skládá z těchto vzájemně navazujících modulů:

30.09.2020 - 01.10.2020

Čtvrtý dvouden -modul M4

Přihlásit se
26.10.2020

Pátý dvouden - modul M5, M6

Přihlásit se
25.11.2020 - 26.11.2020

Šestý dvouden - modul M7 a zkouška

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
ing. Vladimír Pozdníček
tel:
+420 495 512 *** Zobrazit

mobil:
+420 602 114 *** Zobrazit

e-mail:
pozdnicek@... Zobrazit


Adresa
Jižní 870, 50003 Hradec Králové

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 495 512 *** Zobrazit

mobil:
602 114 770 nebo 724 192 901 (GSM *** Zobrazit

e-mail:
profimen@... Zobrazit

web: www.profimen.cz

Adresa
PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost
Jižní 870, Hradec Králové Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)