Ostrava - Mariánské Hory

Péče o zeleň- rekvalifikace, akreditace MŠMT ČR

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Kurz je zaměřen na získání teoretických a praktických znalostí z údržby veřejné zeleně tak, aby byl absolvent schopen aplikovat nabyté znalosti v praxi.

Výstupní doklad: Certifikát o absolvování kurzu s názvem „Údržba veřejné zeleně“, celostátně platný. Rekvalifikace je akreditována MŠMT ČR.

Náplní kurzu je zakládání a udržování zeleně, ošetřování okrasných dřevin a květin, zakládání a ošetřování trávníků.

Cílová skupina

Absolventi se uplatní v činnostech souvisejících se zahradnickou a krajinářskou praxí v obcích, při zakládání, ochraně, případně údržbě městské zeleně, ve funkcích samostatných pracovníků ve výrobních zahradnických podnicích, v oblasti komunálních služeb měst a obcí a v oblasti podnikání.

Kurz je určen pro všechny, které zahradnická práce baví a chtějí se dozvědět a naučit se z dané oblasti více. Znalosti a dovednosti pak lze uplatnin i na vlastních zahradách.

Kvalifikační předpoklad: základní vzdělání

Obsahová náplň

Rozsah kurzu: celkem 100 hodin + zkouška u autorizované osoby

Náplní kurzu je zakládání a udržování zeleně, ošetřování okrasných dřevin a květin, zakládání a ošetřování trávníků.

Lektor:
zkušený odborný tým lektorů (zahradní a krajinářští architekti)

Typ a platnost osvědčení:
Akreditace MŠMT ČR, Osvědčení s celostátní platností

Akreditovaná rekvalifikace:
ano

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Martina Smolíková
mobil: +420 775 791 340
e-mail: info@vsostrava.com

Adresa
1. máje 11, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 775 791 340
e-mail: info@vsostrava.com
web: www.vsostrava.com

Adresa
Středisko vzdělávání s.r.o.
1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory Zobrazit na mapě