Ostrava - Mariánské Hory

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, 150 hod (rekvalifikace MPSV ČR)

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Rekvalifikace je zaměřena na přímou obslužnou péči, osobní asistenci a volnočasové aktivity. Vzdělávací program vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Absolvováním rekvalifikačního kurzu splníte podmínku MPSV ČR k uplatnění se v sociálních službách, obdržíte certifikát s celostátní platností.

V rámci kurzu absolvujete praxi, kterou Vám zajistí Středisko vzdělávání s.r.o.

Kvalifikační a vstupní předpoklady: Dle MPSV ČR nejsou žádné vstupní požadavky. Avšak pro hladký průběh kurzu, absolvování praxe u poskytovatele a budoucí uplatnění v oboru je doporučeno:

základní vzdělání zdravotní způsobilost zdravotní průkaz očkování proti hepatitidě typu B výpis z trestního rejstříku (ne starší 3 měsíců) Pozn. Doporučujeme vyřizovat až po potvrzení konání kurzu Střediskem vzdělávání s.r.o.

Rozsah: 150 hodin (102 hod. teorie + 48 hod. praxe) + zkouška Výstupní doklad: Osvědčení s názvem: „Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách“ – celostátně platné

Akreditace MPSV ČR: A2019/0778-PK

Cílová skupina

Kurz je určen pro širokou veřejnost, zejména pro zájemce, kteří budou pečovat o seniory, handicapované osoby, mentálně postižené a osoby všech věkových kategorií.

Uplatnění: Terénní, pobytová a ambulantní zařízení. Např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová centra, terapeutické komunity, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, sociální poradny, pracoviště rané péče, zařízení následné péče, dětské skupiny.

Rekvalifikanti nemusí mít žádné praktické zkušenosti v daném oboru.

Obsahová náplň

 1. Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb
 2. Úvod do problematiky zdravotního postižení
 3. Sociálně právní minimum
 4. Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie
 5. Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace
 6. Základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění
 7. Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 8. Základy výuky péče o domácnost
 9. Metody sociální práce
 10. Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany
 11. Krizová intervence
 12. Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 13. Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
 14. Základy ochrany zdraví
 15. Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 16. Odborná praxe (56 hodin)

Lektor:
zkušený a odborný tým lektorů z Vyšší odborné školy zdravotnické a odborníci z praxe (sociálních zařízeních)

Typ a platnost osvědčení:
Akreditace MPSV ČR, Osvědčení s celostátní platností

Akreditovaná rekvalifikace:
ano

Termíny kurzů

22.04.2020 - 22.06.2020

Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30)

Přihlásit se
11.05.2020 - 18.06.2020

Výuka: Po-Pá (15:30-19:30)

Přihlásit se
09.07.2020 - 17.08.2020

Výuka: Po-Pá (8:00-12:00)

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
mobil:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
1. máje 11, 709 00 Ostrava

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.vsostrava.com

Adresa
Středisko vzdělávání s.r.o.
1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)