Ostrava - Mariánské Hory

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - 150 vyuč. hod. - rekvalifikace

Základní informace
  • Termín kurzů: 15.05.2017 - 21.06.2017 + 1 další termín
  • Místo konání: 1. máje 11, Ostrava
  • Cena: 8 300 Kč
  • Poznámka k ceně: AKČNÍ CENA! AKČNÍ CENA! Kurz v termínech od 3.4. a 7.4. nyní nabízíme za 6.391 Kč (sleva 23%). Pro její uplatnění zadejte do přihlášky kód KKPSS150D. Při úhradě z ÚP platí základní cena. V ceně výukové materiály.
  • Organizátor: Středisko vzdělávání s.r.o.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Rekvalifikace je zaměřena na přímou obslužnou péči, osobní asistenci a volnočasové aktivity. Vzdělávací program vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Absolvováním rekvalifikačního kurzu splníte podmínku MPSV ČR k uplatnění se v sociálních službách, obdržíte certifikát s celostátní platností.

V rámci kurzu absolvujete praxi, kterou Vám zajistí Středisko vzdělávání s.r.o.

Cílová skupina

Kurz je určen pro širokou veřejnost, zejména pro zájemce, kteří budou pečovat o seniory, handicapované osoby, mentálně postižené a osoby všech věkových kategorií.

Znalosti a dovednosti využijete při poskytování přímé obslužné péče u klientů v domácnostech a v sociálních zařízeních (domovy pro seniory, ústavy sociální péče, domy s pečovatelskou službou, charity, denní a týdenní stacionáře a další zařízení sociálních služeb).

Rekvalifikanti nemusí mít žádné praktické zkušenosti v daném oboru.

Obsahová náplň

Rekvalifikační kurz se skládá z teoretické a praktické části.

Teorie: v Ostravě, ul.1.máje 11, budova vyšší odborné školy zdravotnické

Praxe v sociálních zařízeních: 48 hodin (praxi zajišťujeme,lze i v místě bydliště)

Profil absolventa: Absolvent získá znalosti z problematiky kvality v sociálních službách a standardů kvality v sociálních službách. Osvojí si základy komunikace a metody alternativní komunikace a rozvine své komunikační dovednosti a asertivitu. Naučí se základy z psychologie, psychopatologie a somatologie, získá dovednosti při poskytování první pomoci, zná základy ochrany zdraví. Součástí výuky jsou také zásady etiky výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidských práv a důstojnosti. Absolvent bude rozumět základům prevence vzniku závislosti osob na sociální službě, metodám sociální práce a získá znalosti ze sociálně právního minima. Účastník kurzu nezíská pouze o teoretické znalosti, ale i praktické. Naučí se starat o nemocné, osvojí si základy hygieny, prohloubí si znalosti z problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění, seznámí se s problematikou zdravotního postižení a s možnostmi prevence týrání a zneužívání osob. Osvojí si také základy výuky péče o domácnost, problematiku krizové intervence, naučí se i pravidlům šetrné sebeobrany. Absolvováním kurzu získá nejen aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, ale také základy pedagogiky volného času. Nedílnou součástí rekvalifikačního kurzu je absolvování praxe k výkonu pracovníka v sociálních službách v rozsahu 48 hodin, kterou zajišťujeme.

Kvalifikační a vstupní předpoklady: min. základní vzdělání

Rozsah kurzu: celkem 150 hodin (včetně 48 hodin praxe) + ZK

Výstupní doklad: Osvědčení s názvem: „Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách“ – celostátně platné

Akreditace MPSV ČR: 2015/0208-PK

Lektor:
zkušený a odborný tým lektorů z Vyšší odborné školy zdravotnické a odborníci z praxe (sociálních zařízeních)

Typ a platnost osvědčení:
Akreditace MPSV ČR, Osvědčení s celostátní platností

Akreditovaná rekvalifikace:
ano

Termíny kurzů

15.05.2017 - 21.06.2017

Výuka: Po - Pá [15:30-19:30]

Přihlásit se
10.07.2017 - 17.08.2017

Výuka: Po - Pá [8:00-12:00]

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Martina Smolíková
mobil:
+420 775 791 *** zobrazit

e-mail:
info@... zobrazit


Adresa
1. máje 11, 709 00 Ostrava

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 775 791 *** zobrazit

e-mail:
info@... zobrazit

web: www.vsostrava.com

Adresa
Středisko vzdělávání s.r.o.
1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory Zobrazit na mapě