Závazné povinnosti v systému EMS (environmentální legislativa)

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seznámení s metodami řízení závazných povinností, tj. požadavků právních předpisů environmentálního managementu, a se základním přehledem povinností vyplývajících z českých a evropských právních předpisů s důrazem na legislativní změny a novinky.

Cílová skupina

Kurz je určen všem zaměstnancům odpovědným za implementaci a řízení legislativních požadavků v organizaci, podnikovým ekologům, interním auditorům a manažerům EMS.

Obsahová náplň

  • Úvod do problematiky environmentálního managementu
  • Řízení závazných povinností podle ISO 14001:2015
  • Všeobecné požadavky
  • Ochrana vod (závadné látky, havarijní plány)
  • Ochrana ovzduší (zdroje znečišťování, kontrola technického stavu a provozu)
  • Ochrana přírody a krajiny
  • Nakládání s odpady (označování nebezpečných odpadů, identifikační listy nebezpečných odpadů)
  • Posuzování vlivu na životní prostředí, integrovaná prevence a ekologická újma
  • Chemické látky a prevence závažných havárií

Termíny kurzů

Otevírá se pololetně.

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 567 300 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.nqa.com/cs-cz

Adresa
NQA CZ s.r.o.
Masarykovo náměstí 76/10, Jihlava Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)