ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI a z funkčních požitků v roce 2017 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za zdaňovací období 2016

Základní informace
 • Poznámka k ceně: 1 900 Kč (s DPH 2 299 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení
 • Organizátor: Studio W s.r.o.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Cílová skupina

Mzdové účetnictví

Obsahová náplň

Obsah: Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2017:

 • Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti, zpřísnění podmínek pro poskytování daňových bonusů a upřesnění způsobu sčítání vyživovaných dětí u druha a družky nebo na vnoučata
 • Zavedení dalšího limitu v § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů pro zdaňování příjmů ze závislé činnosti zvláštní sazbou u poplatníka, který neučinil u plátce prohlášení
 • Zdaňování příjmů podle toho, zda zaměstnanec „učinil“ nebo „neučinil“ u zaměstnavatele prohlášení (doposud zda „podepsal“ či „nepodepsal“ prohlášení)
 • Možnost uplatnění daňových úlev při výpočtu daně a záloh u plátce v tiskopisu Prohlášení k dani nově i elektronickou cestou
 • Upřesnění daňového osvobození nepeněžních plnění spočívajících ve formě použití zdravotnických zařízení, daňového režimu příjmů poskytovaných rodinným příslušníkům zaměstnance a majetkového prospěchu z bezúročných zaměstnaneckých zápůjček
 • Zpřesnění podmínek pro uplatnění slevy na dani u poživatelů invalidního důchodu určitého stupně a pro účely zvýšení slevy na manželku, daňového zvýhodnění a slevy na dani u držitelů průkazu ZTP/P
 • Daňové změny u produktů III. důchodového pilíře a soukromého životního pojištění
 • Nové náležitosti potvrzení pro uplatnění slevy na dani za umístění dítěte splňující nově nastavená kritéria předškolního zařízení, atd.
 • Některé změny při správě daně

Další informace ke zdaňování mezd:

 • Aktuální problémy při poskytování zaměstnaneckých benefitů
 • Problematika soustavné přípravy na budoucí povolání

Roční zúčtování záloh (RZZ) za rok 2016:

 • Přehled aktuálních změn ve zdaňování mezd v roce 2016
 • Legislativní rámec, lhůty a termíny, povinnosti plátce daně a poplatníka
 • Okruh zaměstnanců, kterým lze provést RZZ a kdy mají povinnost podat daňové přiznání
 • Daňový režim příspěvků na soukromé životní pojištění včetně nových sankcí od roku 2015, uplatnění ostatních nezdanitelných částí základu daně a jejich prokazování, nejčastější chyby při uplatnění úroků z úvěrů na financování bytových potřeb
 • Uplatnění slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení, na manželku a ostatních slev na dani
 • Roční zúčtování daňového zvýhodnění na vyživované děti
 • Zdaňování příjmů zaměstnanců, kteří jsou daňovými nerezidenty (slevy, mzdové listy a zpracování nové přílohy k vyúčtování)
 • Vypořádaní daňové povinnosti u zaměstnanců s příjmy ze závislé činnosti zdaněnými srážkovou daní v DAP, atd.

Opravy chyb při výpočtu záloh a daně u zaměstnanců. Změny v daňových tiskopisech a seznámení s novým tiskopisem Prohlášením k dani. Diskuze a zodpovězení dotazů. Účastníci semináře obdrží pracovní pomůcku k dané problematice zpracovanou lektorkou semináře. Program semináře bude aktualizován podle stavu legislativních změn k datu konání semináře.

Lektor:
Katarína DOBEŠOVÁ, specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
klientský servis
tel:
mobil:
e-mail:
studiow@... Zobrazit


O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 261 212 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 610 *** Zobrazit

e-mail:
studiow@... Zobrazit

web: www.studiow.cz

Adresa
Studio W s.r.o.
Na Hřebenkách 72, Praha 5 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)