MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) – SPECIÁLKA OD A DO Z

Základní informace
  • Termín kurzů: 25.07.2017 - 24.08.2017
  • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 19 348 Kč (15 990 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: 1700660 - 15 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 170066A - 30 381 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170066B - 43 173 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170066C - 54 366 Kč +
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Po absolvování kurzu budete schopni komplexně porozumět požadavkům IFRS na účetní závěrku a požadavkům jednotlivých standardů na vykazování a oceňování položek aktiv, závazků a vlastního kapitálu v účetní závěrce.

Cílová skupina

Kurz je určen posluchačům, kteří se seznamují se základními přístupy k sestavení účetní závěrky podle IFRS a s rozdíly mezi českou účetní legislativou a IFRS.

Obsahová náplň

  1. modul:
  2. – 27. 7. 2017

V průběhu prvního modulu se seznámíte se základním přístupem IFRS k sestavení účetní závěrky a se základními odlišnostmi Mezinárodních standardů účetního výkaznictví oproti české účetní legislativě. Na praktických příkladech budou vysvětleny požadavky na vykazování a zveřejňování jednotlivých položek účetní závěrky podle IFRS. Jako studijní materiály obdržíte přehled hlavních požadavků každého standardu.

25. 7. 2017 – doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA Základní požadavky na účetní závěrku podle IFRS – Koncepční rámec IFRS – IAS 1 – Prezentace účetní závěrky – IAS 2 – Zásoby – IAS 7 – Výkazy o peněžních tocích – IAS 8 – Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby – IAS 10 – Události po skončení účetního období – IAS 11 – Stavební smlouvy (Dlouhodobé zakázky).

26. 7. 2017 – doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení – IAS 17 – Leasingy (IFRS 16 – Leasingy) – IAS 18 – Výnosy (IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky) – IAS 20 – Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory – IAS 21 – Dopady změn směnných kursů cizích měn – IAS 23 – Výpůjční náklady – IAS 24 – Zveřejnění spřízněných stran – IAS 34 – Mezitímní účetní výkaznictví.

27. 7. 2017 – doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv – IAS 37 – Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva – IAS 38 – Nehmotná aktiva – IAS 40 – Investice do nemovitostí – IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva určená k prodeji a ukončené činnosti – IFRS 8 – Provozní segmenty.

2. modul: 22. – 24. 8. 2017 Druhý modul vzdělávacího programu je zaměřen zejména na dva samostatné okruhy: Požadavky IFRS na vykazování a zveřejňování finančních nástrojů a na požadavky IFRS na sestavení konsolidované účetní závěrky. Vysvětlen bude také postup při prvním převodu účetní závěrky sestavené podle české účetní legislativy na IFRS.

22. 8. 2017 – doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IFRS 3 – Podnikové kombinace – IFRS 10 – Konsolidovaná účetní závěrka – IFRS 11 – Smlouvy o spoluovládání – IFRS 12 – Zveřejnění účastí v jiných společnostech.

23. 8. 2017 – doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. IAS 32 – Finanční nástroje: Vykazování – IAS 39 – Finanční nástroje: Účtování a oceňování – IFRS 7 – Finanční nástroje: Zveřejňování – IFRS 9 – Finanční nástroje – IFRS 2 – Úhrady vázané na akcie – IAS 33 – Zisk na akcii.

24. 8. 2017 – doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IFRS 1 – První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví – případové studie na aplikaci vybraných standardů v praxi, při nichž budou též vysvětleny daňové dopady jednotlivých transakcí podle IAS 12 – Daně ze zisku a požadavky IFRS 13 na oceňování reálnou hodnotou (fair value).

Po skončení výuky TEST IES.

Lektor:
doc. RNDr. Ing. Michal R. Černý, Ph.D.

Termíny kurzů

25.07.2017 - 24.08.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)