ZÁKONÍK PRÁCE 2017 – PRO ZAČÍNAJÍCÍ ANEB ZAČÍNÁM/VRACÍM SE K PERSONALISTICE

Základní informace
  • Termín kurzů: 17.07.2017 - 19.07.2017
  • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 7 127 Kč (5 890 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: 1701540 - 5 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 170154A - 11 191 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170154B - 15 903 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170154C - 20 026 Kč +
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte se zákoníkem práce a dalším souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je propojen s praktickými příklady z praxe. Po jeho absolvování se budete umět v tomto základním pracovněprávním předpisu orientovat.

Cílová skupina

Všem zájemcům o problematiku pracovního práva, tj. zejména začínajícím personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním, řídícím pracovníkům, rodičům vracejícím se po mateřské dovolené, apod. Seminář je určen spíše těm, kteří se problematikou pracovního práva teprve začínají zabývat.

Obsahová náplň

ZÁKONÍK PRÁCE: Aktuální stav právní úpravy v roce 2017 – všeobecná ustanovení zákoníku práce – smluvní volnost, závislá práce, vzdání se práva, veřejný pořádek, zakazuje se x nepřihlíží se, účastníci pracovněprávních vztahů, zastupování, základní zásady, odbory, rovné zacházení, diskriminace.

PRACOVNÍ POMĚR: Postup před vznikem pracovního poměru, příslib zaměstnání, vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, zkušební doba, povinnost informování, doba určitá, převedení na jinou práci, pracovní cesta, přeložení, skončení pracovního poměru, odstupné, odvolání, konkurenční doložka – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – statutární orgán ve firmě, práce z domova a její pravidla.

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU: Definice, rozvržení pracovní doby, formy a úprava odpočinku zaměstnance, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost, evidence pracovní doby – bezpečnost a ochrana zdraví při práci – prevence, předcházení, povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance – stres v pracovním právu a s tím spojené povinnosti zaměstnavatele.

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI: Základní výklad, mzda, plat, příplatky – náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce – základní výklad – překážky v práci.

DOVOLENÁ, PÉČE O ZAMĚSTNANCE: Odborný rozvoj zaměstnanců, stravování.

NÁHRADA ŠKODY: Prevence, odpovědnost za škodu, dohoda o odpovědnosti, dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, náhrada škody.

ODBORY A ZAMĚSTNAVATEL: Práva a povinnosti, kolektivní vyjednávání – práva a povinnosti účastníků pracovněprávních vztahů – zaměstnanci, zaměstnavatelé, postavení vedoucího zaměstnance.

VNITŘNÍ PŘEDPISY: Pracovní řád, osobní spis, pracovní posudek – ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance – doručování, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Základní seznámení s antidiskriminačním zákonem ve vazbě na pracovněprávní vztahy.

Lektor:
Mgr. Vladimír Černý

Termíny kurzů

17.07.2017 - 19.07.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)