POHLEDÁVKY, PREVENCE JEJICH VZNIKU A EFEKTIVNÍ VYMÁHÁNÍ ANEB JAK PŘEDCHÁZET NEÚSPĚŠNÉMU VYMÁHÁNÍ A ZAJISTIT SI EFEKTIVNĚ SVÉ NÁROKY

Základní informace
 • Termín kurzů: 26.07.2017
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 771 Kč (2 290 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 1702650 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 170265A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170265B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170265C - 7 786 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na semináři budou simulovány konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a souvisejících právních předpisech.

Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohledávek a realizace jejich uspokojení v případě exekučního řízení nebo insolvence dlužníka. Bude vám poskytnut návod, jak sepsat kvalitní smlouvu a jak v konkrétních případech postupovat se zaměřením na praktická a efektivní řešení související zejména se zajištěním a vymáháním pohledávek.

Zjistíte, jak probíhá vymáhání pohledávky v jednotlivých etapách civilního a rozhodčího řízení a na co si dát pozor. Budete rovněž upozorněni na výhody a úskalí rozhodčích doložek a jejich dopad do praxe.

Cílová skupina

Seminář je určen pracovníkům oddělení vymáhání pohledávek, pracovníkům ekonomických, účetních, finančních a právních úseků společností, podnikovým právníkům, obchodním zástupcům, auditorům, daňovým poradcům a také členům středního managementu.

Obsahová náplň

PROVĚŘOVÁNÍ OBCHODNÍHO PARTNERA A JEHO SOLVENTNOSTI PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY:

 • justice, insolvenční rejstřík, rejstříky dlužníků,
 • centrální registr úvěrů.

TVORBA KVALITNÍ SMLOUVY, VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK A DALŠÍ OBCHODNÍ DOKUMENTACE JAKO DŮKAZU EXISTENCE POHLEDÁVKY:

 • definice klíčových pojmů a vzájemných práv a povinností (hrazení kupní ceny, dodání zboží a přechod nebezpečí škody na věci, přechod vlastnického práva, reklamace vad),
 • definice podmínek a mechanismů pro ukončení smlouvy,
 • nástroje pro zajištění pohledávek a jejich efektivita a nákladovost (zástavní právo, ručení, finanční (bankovní) záruka, zajišťovací převod práva, dohoda o srážkách ze mzdy),
 • odpovědnost za porušení povinností smluvních stran (např. smluvní pokuta, úroky z prodlení a jejich limitace),
 • promlčení a význam lhůt u pohledávek,
 • postoupení a započtení pohledávek,
 • způsoby řešení sporů (rozhodčí x civilní řízení – výhody a úskalí),
 • dokazování a průběh řízení.

POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI A JEJICH VYMÁHÁNÍ V ČR A V ČLENSKÝCH STÁTECH ES:

 • jak doložit vznik pohledávky,
 • kvitance, dlužní úpis, splátkový kalendář,
 • narovnání,
 • předžalobní upomínka,
 • předběžné opatření,
 • návrh na vydání platebního rozkazu,
 • úrok z prodlení,
 • náklady řízení,
 • evropský platební rozkaz,
 • exekuční řízení.

NÁVRH NA ZAHÁJENÍ INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ:

 • výkon práva věřitele v insolvenčním řízení,
 • uspokojení pohledávek v insolvenčním řízení.

Diskuze a dotazy.

Lektor:
Mgr. Jiří Lehečka

Termíny kurzů

26.07.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)