Ostrava - Mariánské Hory

Vedení rozhovoru s dětským klientem - odborný seminář

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit posluchače s tím, jak efektivně vést rozhovor s dětským klientem.

Období dětství má z hlediska vývojové psychologie svá specifika, která je důležité poznat právě proto, abychom s dětmi uměli mluvit a naše vzájemná komunikace tak měla požadovaný přínos a vedla k pomoci těm, kteří své potřeby, potažmo problémy, často ještě nedovedou či nechtějí pojmenovat.

Lektor: Mgr. Magdaléna Hulová, sociální pracovnice, pedagog volného času a vychovatel, lektor

Rozsah: 4 vyuč. hod. Výstupní doklad: Osvědčení o účasti

Obsahová náplň

  1. Období dětství z hlediska vývojové psychologie.
  2. Osobnost poradce.
  3. Nejčastější typy dětských klientů a okruhy problémů, se kterými se můžeme v praxi setkat.
  4. O komunikaci verbální i neverbální.
  5. Zásady vedení rozhovoru s dětským klientem (struktura rozhovoru, navázání důvěry, empatie, prostředí, v němž se rozhovor odehrává).
  6. Shrnutí, diskuze.

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Martina Smolíková
mobil:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
Středisko vzdělávání, 1. Máje 11, 709 00 Ostrava - Mariánské hory, Ostrava

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.vsostrava.com

Adresa
Středisko vzdělávání s.r.o.
1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)