Ostrava - Mariánské Hory

Sociálně - patologické projevy chování dětí

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými sociálně – patologickými projevy v chování dětí a tím, proč k nim dochází.

Porozumíme – li příčinám vzniku sociálně – patologických projevů chování, můžeme s nimi poté efektivně pracovat a pomoci tak zdravému vývoji osobnosti dítěte.

Lektor: Mgr. Magdaléna Hulová – sociální pracovnice, pedagog volného času a vychovatel, lektor

Rozsah: 4 vyuč. hod Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Obsahová náplň

  1. Období dětství z hlediska vývojové psychologie
  2. Rodina jako základní stavební kámen formující osobnost dítěte
  3. Dysfunkční a afunkční rodina
  4. Další příčiny vzniku sociálně – patologických projevů v chování dítěte
  5. Vybrané sociálně – patologické projevy v chování (lhaní, záškoláctví, agresivní chování a šikana, zneužívání návykových látek, delikventní projevy)
  6. Vybrané instituce a organizace pomáhající rodinám a dětem s odchylkami v chování a jednání
  7. Shrnutí, diskuze
  8. Závěr

Termíny kurzů

27.06.2019

Výuka: Čt (16:00-19:15)

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Martina Smolíková
tel:
+420 775 791 *** Zobrazit

mobil:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
1. máje 11, 70900 Ostrava - Mariánské Hory

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.vsostrava.com

Adresa
Středisko vzdělávání s.r.o.
1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)