Strategická analýza

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Naučit absolventy kurzu maximálně efektivně zpracovat strategickou analýzu podniku – vnější i vnitřní. Převést důležité analytické postupy do praxe a správně je využít. Na základě provedených analýz zvolit správnou podnikatelskou strategii a nasměrovat podnik k růstu. Získat informace pro správné rozhodování o dalším směřování podniku (řízeného subjektu obecně). Naučit se identifikovat nové příležitosti na trhu, odhalovat možné hrozby a připravit se na ně.

Cílová skupina

Manažerům, pracovníkům marketingu, ale i všem podnikatelům, kteří si chtějí osvojit praktické postupy pro správné rozhodování o dalším směřování podniku. Kurz je také vhodný pro pracovníky ve státní správě, kteří chtějí zavést marketingové a podnikatelské principy např. do řízení obcí atd.

Obsahová náplň

Analýza makroprostředí. Analýzy konkurence a konkurenční pozice. Porterova analýza 5-ti konkurenčních sil. Portfolio analýzy. Segmentace trhu a positioning. Analýza zákazníka a jeho chování. Analýza hodnotového řetězce. Analýza zranitelnosti. Balanced Scorecard. SWOT analýza a konfrontační matice. Určení klíčových faktorů úspěchu a neúspěchu.

Termíny kurzů

13.11.2017 - 14.11.2017

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 2 dny

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit


Adresa
Karlovo nám. 325/7, 128 01 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

mobil:
+420 725 531 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit

web: www.gradua.cz

Adresa
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 7, Praha 2 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)