Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - seminář

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Účastníci semináře si pod odborným vedením lektorů – odborníků v oblasti BOZP přehledně zopakují, aktualizují či prohloubí, případně doplní a rozšíří své znalosti z oblasti BOZP v rozsahu aktuální právní úpravy této oblasti, ozřejmí si souvislosti a vazby s dalšími oblastmi, ověří si správnost svého pojetí problematiky, porovnají své praktické dovednosti se standardy správné praxe. Pro účastníky, kteří se připravují na zkoušku k získání osvědčení OZO, je seminář ideálním způsobem přípravy na ni.

Cílová skupina

Seminář je určen pro zájemce z řad stávajících OZO v oblasti BOZP, kteří již tuto činnosti vykonávají a kteří si chtějí zopakovat, zaktualizovat či prohloubit, případně doplnit a rozšířit, své znalosti v oblasti BOZP, aby mohli: složit zkoušky (viz § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a příloha č. 1) v rozsahu stanoveném zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stát se OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, resp. osobami s potřebnými znalostmi (viz § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jako zaměstnavatelé s potřebnými znalostmi, zaměstnanci u konkrétních zaměstnavatelů, dodavatelé služeb v rámci vázané živnosti „Poskytování služeb v oblasti BOZP“ ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Použít získané znalosti v dané oblasti na této úrovni za jinými účely.

Obsahová náplň

Komplexní aktuální právní úprava oblasti BOZP, specifika jejích jednotlivých úseků. Státní správa a státní kontrola v oblasti BOZP. Povinnosti zaměstnavatelů (vedoucích zaměstnanců), práva a povinnosti zaměstnanců, zástupců zaměstnanců pro BOZP. Prevence pracovních rizik (identifikace nebezpečí a hodnocení rizik). Bezpečnost práce a technických zařízení (včetně dopravních prostředků a VTZ). Stavebnictví a chemie z pohledu BOZP. Stanovené pracovní podmínky, ochrana pracovněprávních vztahů. Ergonomie. Zdravotnictví ve vztahu k BOZP (pracovnělékařské služby, kategorizace prací), hygiena práce. Zajišťování, organizace a řízení BOZP na úrovni podniku. Management BOZP, management rizik BOZP a mimořádných událostí. Základní předpisy a požadavky PO. Základní požadavky právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a jejich identifikace, příklady s vazbou na BOZP. Tematické okruhy semináře pokrývají všechny zásadní úseky oblasti BOZP ve smyslu ustanovení § 349 odst. 1 zákoníku práce.

Termíny kurzů

13.11.2017 - 16.11.2017

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 4 dny

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit


Adresa
Karlovo nám. 325/7, 128 01 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

mobil:
+420 725 531 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit

web: www.gradua.cz

Adresa
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 7, Praha 2 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)