Speciální školení pro práce ve výškách, v osobních ochranných pracovních postrojích a za použití dalších ochranných fixa

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Účastník kurzu bude po absolvování schopen používat prakticky osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu (OOPPpP) při pracovních činnostech ve výškách a nad volnou hloubkou, bude seznámen se základními právními, normativními a technickými požadavky na OOPPpP (revize, kontroly apod.), bude prakticky i teoreticky seznámen s obsluhou a činností vyprošťovacího systému ROLLGLISS při evakuačních a vyprošťovacích pracech (např. při pádu a zachycení v osobním ochranném pracovním postroji) a jiných mimořádných událostech (např. možné evakuace ze staveb nebo budov při požáru před příjezdem a samotným zásahem HZS).

Cílová skupina

Všem výkonným pracovníkům a všem kontrolním, odborně technickým pracovníkům, pracujících s OOPPpP nebo kontrolujících práce v režimu práce ve výškách a nad volnou hloubku s OOPPpP (dle NV 362/2005 Sb.).

Obsahová náplň

Praktické použití těchto prostředků při práci – správná technika ustrojení a technika ukotvení. Zakázané manipulace a postupy, mimořádné pracovní situace při práci s OOPPpP. Modelové nácviky a instruktáže při vyprošťování po pádu a zachycení v osobním ochranném pracovním postroji. Evakuace – vyprošťování osob pomocí evakuačního systému ROLLGLISS při dalších mimořádných událostech (požár apod.), ukázky praktické obsluhy tohoto zařízení a dalšího příslušenství tohoto systému. Seznámení se základní normativními požadavky (ČSN EN aj.) pro revize, kontroly a technické požadavky na OOPPpP.

Termíny kurzů

10.10.2017

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 1 den

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit


Adresa
Karlovo nám. 325/7, 128 01 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

mobil:
+420 725 531 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit

web: www.gradua.cz

Adresa
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 7, Praha 2 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)