Systém environmentálního managementu - EMS

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Účastník kurzu po absolvování bude schopen stanovit environmentální aspekty a dopady, určit environmentální výkonnost organizace, uplatňovat požadavky normy ISO 14001, plánovat a provádět interní audity, určovat a vyhodnocovat právní a environmentální požadavky.

Cílová skupina

Všem pracovníkům a především vedoucím pracovníkům organizací, kteří mají zájem o pozitivní ovlivňování životního prostředí činností organizace. Pracovníkům, kteří působí v oblasti nebo pro oblast životního prostředí ve výrobě, službách i jinde a chtějí budovat systém managementu organizace orientovaný na ochranu životního prostředí.

Obsahová náplň

Udržitelný rozvoj a ochrana ŽP. Environmentální aspekty a dopady (určování, hodnocení, rizika a příležitosti). Požadavky normy ISO 14001:2015 na EMS. Interní audit ve smyslu návodu v normě ISO 19011. Zavádění EMS – cíle, environmentální výkonnost, monitorování, řízení a neustálé zlepšování. Posuzování životního cyklu – LCA, Ekodesign. Environmentální legislativa a právní požadavky.

Termíny kurzů

09.09.2019 - 13.09.2019

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 5 dnů

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit


Adresa
Karlovo náměstí 325/7, 12801 Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

mobil:
+420 725 531 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit

web: www.gradua.cz

Adresa
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 7, Praha 2 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)