Požadavky na systém managementu kvality podle ISO 9001:2015 a související požadavky

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Účastník kurzu získá za své aktivní účasti základní znalosti pro implementaci požadavků normy, zákazníka a zákonů do systému managementu kvality a pro jeho udržování.

Cílová skupina

Pracovníkům působícím v systému managementu kvality, především vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení, představitelům managementu pro kvalitu, manažerům kvality a auditorům kvality.

Obsahová náplň

Systémy managementu kvality podle požadavků ISO 9001:2015. Termíny a definice, zásady managementu kvality. Procesní přístup, zvažování rizik. Kontext organizace, vedení (leadership). Plánování, podpora, provoz. Hodnocení výkonnosti, zlepšování. Interní audity systému managementu kvality ve smyslu návodu normy ISO 19011. Řízení programu auditů; Provádění auditů; Kompetence a hodnocení auditorů. Zákon č. 22/1997 Sb., technické požadavky na výrobky. Občanský zákoník č. 460/2016 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii. Management rizik dle ISO 31000. Analýza rizik. Analýza dopadů, rámec pro řízení rizik. Plán zvládnutí rizik. Kritéria rizik, posuzování rizik. Ekonomický management kvality ve smyslu doporučení normy ISO 10014 pro dosahování finančních a ekonomických přínosů. Vyhodnocování nákladů na kvalitu. Hodnocení spokojenosti zákazníka. IMS – integrovaný systém managementu. CSR – společenská odpovědnost. EMS, EMAS – systémy environmentálního managementu. HSMS – systém managementu BOZP. ISMS – systém managementu bezpečnosti informací. TQM – management totální kvality.

Termíny kurzů

16.09.2019 - 20.09.2019

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 5 dnů

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit


Adresa
Karlovo náměstí 325/7, 12801 Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

mobil:
+420 725 531 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit

web: www.gradua.cz

Adresa
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 7, Praha 2 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)