KURZ PRO AUDITORY A SVÁŘEČSKÝ DOZOR V SOULADU SE SMĚRNICÍ DVS 1109 A POŽADAVKY ECWRV

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

získat znalosti,které jsou požadovány ve směrnici DVS 1109

Cílová skupina

určeno pro svářečské dozory, přejímače a interní auditory, kteří působí ve firmách vyrábějících kolejová vozidla nebo jejich části nebo provádí konstrukční práce anebo nakupují tyto výrobky, a dále pro auditory MCB jako důležité další vzdělávání nebo pro ty, kteří neplní roční požadovaný počet auditů. Vhodné i pro adepty svářečských dozorů, kteří nemají požadovanou tříletou praxi ve výrobě kolejových vozidel. Náplň kurzu i jeho smysl je dán směrnicí DVS 1109, a z tohoto titulu je zaměřen i na výrobce, kteří dodávají kolejová vozidla či jejich části do SRN. V současné době je kladen důraz na aplikaci směrnice ECWRV.

Obsahová náplň

Kvalifikační předpoklady: ukončené odborné vzdělání pro svářečský dozor (diplom IWE/EWE, IWT/EWT, IWS/EWS, IWP), účastnit se mohou i zájemci bez požadovaného vzdělání, nemohou však složit závěrečnou zkoušku, obdrží pouze doklad o absolvování školení

Obsah:Program: 13.2.2017 9.00 – 11.30 Úvod, smysl zřizování systémů kvality ve výrobě kolejových vozidel. Zákony, předpisy, normy, směrnice a technická pravidla – přehled. Směrnice ECWRV. Přednáší: Ing. Pavel Flégl, SVV Praha s.r.o. 12.30 – 16.00 Norma EN ISO 3834–2. Předpis ČD V95/5:2016 Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o.

14.2.2017 8.30 – 11.30 Norma 15085–2,3 – požadavky na podnik a jejich vybavení, přechod od systému certifikací na klasifikaci firem, interní audity a specifika zákaznických auditů , příprava programu auditu, úvodní jednání, cíle auditu, postup auditu ve firmě – předkládaná dokumentace, příprava zprávy z auditu, návrh certifikátu, příp. doporučení z auditu a jejich vypořádání. Přednáší: Ing. Pavel Flégl, SVV Praha s.r.o. 12.30 – 16.00 Konstrukční návrh a jeho ověření pevnostním výpočtem podle příslušných EN a DVS směrnic, zásady konstrukce kolejových vozidel s aplikací změn norem a směrnic v této oblasti. Pevnostní zkoušky kolejových vozidel, komponent a dílů prováděné za účelem validace konstrukčního návrhu a jeho pevnostního výpočtu Přednášejí: pracovníci VÚKV a.s. Praha

15.2.2017 8.30 – 11.30 Kvalifikace postupů svařování v souladu se změnami EN ISO 15614–1 a požadavky železničního průmyslu, pracovní zkoušky, požadavky na kvalitu. Změny části 4 EN 15085 – FAI a jejich provádění jako nedílná součást normy. Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o. 12.30 – 16.00 Svařování ve výrobě a při údržbě a opravách. Kontrola a zkoušení dle EN 15085–5. DIN 27201 a směrnice DVS. Připravovaná část 6 EN 15085 pro údržbu a opravy. Přednáší: Vladislav Kolář, DOM ZO 13

7.3.2017 Jednodenní exkurze do provozu významného výrobce kolejových vozidel s příklady aplikací činností svářečských dozorů nebo auditorů při simulovaných auditních činnostech.

8.3.2017 Odborná diskuse, Závěrečná zkouška (písemný test, pohovor) před zkušební komisí

Studijní materiály: sborník, který bude obsahovat současně platné předpisy, normy, směrnice DVS, předpisy DB AG, aktuálně vydané předpisy související s DIN EN 15085 a se směrnicí DVS 1109

Cena: 20 000,–Kč (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 17 000,– (vč.21% DPH, drobného občerstvení, studijních materiálů, platí pro absolventy kurzů EWE, EWT, EWS, EWP, které organizuje SVV Praha)

Variabilní symbol: 130217

Místo konání:učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 – Michle

Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře

Poznámka:Pokud absolvuje kurz zájemce bez požadovaného vzdělání, může se zúčastnit pouze prvních tří dnů výuky, cena třídenního kurzu je 12 000 Kč.

Termíny kurzů

Otevírá se čtvrtletně.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Vráblíková
tel:
+420 261 062 *** Zobrazit

e-mail:
vrablikova@... Zobrazit


Adresa
Ohradní 65, 140 00 Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 261 062 *** Zobrazit

mobil:
+420 739 592 *** Zobrazit

e-mail:
vrablikova@... Zobrazit

web: www.svv.cz

Adresa
SVV Praha s.r.o.
Ohradní 65, Praha 4 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)